Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Fotoğraf II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2006 2 Temel Fotoğraf II 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı Fotoğrafta temel teknik bilgiler çerçevesinde kompozisyon ve temel öğelerini kavrayarak uygulama yapılmasını; çekim teknikleri ile bilgisayar ortamındaki programlar yardımıyla görüntü işleme ile ilgili temel mantığının anlatılmasını, bilgisayarda görüntü işlemeyle ilgili temel kavramların öğretilmesini, bilgisayar kullanım alışkanlığının geliştirilmesini ve bilgisayar görüntü işleme ile ilgili basit uygulamaların yaptırılmasını amaçlar.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Ertuğrul Balıkçıoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09:00-11:45, Ataköy Yerleşkesi, 1B/02
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Ertuğrul Balıkçıoğlu, Salı, 10:00-12:00, Ataköy Yerleşkesi, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konularla ilgili bilgiler, iç ve dış mekanlarda çekim yapma, yayınların takibi, sergi ve etkinlik takibi yapılacaktır.

Temel Kaynaklar

- Kalfagil; Sabit.Temel Fotoğraf Bilgisi Ders Notları, 2000.

- Kalfagil; Sabit. Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon. İstanbul: Fotoğrafevi Yayınları, 2010.

- İkizler; Emre. Filmden Dijitale Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları, 2009.

- Kelby; Scot. Dijital Fotoğrafçının El Kitabı. İstanbul: Alfa Basım Dağıtım, 2009.

- Photoshop Magazin Dergisi; Photo Digital Dergisi; Adobe yazılımlarının kullanım kılavuzları

Diğer Kaynaklar

- Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, John Hedgecoe, İstanbul, 1996.

-  Fotoğrafın Görsel Dili, Gültekin Çizgen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1998.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fotoğrafta Kompozisyon Sözlü anlatım
2. Hafta Kompozisyonun temel öğelerinin anlatımı Sözlü anlatım
3. Hafta Fotoğrafta Çizgi ve Biçim kavramları ve kullanım biçimleri Sözlü anlatım
4. Hafta Fotoğrafta Doku, Renk ve Kontrast kavramları ve kullanım biçimleri Sözlü anlatım
5. Hafta Fotoğrafta Işık ve Gölge kavramları ve kullanım biçimleri Uygulama
6. Hafta Fotoğrafta Perspektif kavramı ve kullanım biçimleri Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta Sayısal görüntüler ve temel terminoloji Sözlü anlatım
9. Hafta Çekim teknikleri ve uygulamaları Uygulama
10. Hafta İleri Çekim teknikleri ve uygulamaları Uygulama
11. Hafta Fotoğrafların incelenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi üzerine temel teknikler Uygulama
12. Hafta Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları Uygulama
13. Hafta Photoshop üzerinde uygulamalar / ton ve renk kontrolü Uygulama
14. Hafta Photoshop üzerinde uygulamalar / Fotoğrafta alan seçme ve layer Uygulama
15. Hafta Photoshop üzerinde uygulamalar / Fotoğrafta rötuş, hasarlı baskı ve filmlerin iyileştirilmesi Uygulama
16. Hafta Photoshop programlarında filtre uygulamaları Uygulama
17. Hafta Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 0
Final 1 60


ÖÇ-11. Öğrenci fotoğraf makinesi üzerinde uygulama alışkanlıklarının kazanabilecek
ÖÇ-22. Fotoğraf makinesi kullanımı ile ilgili temel kuralları formüle edebilecek.
ÖÇ-33. Fotoğrafta kompozisyon kurallarını uygulayabilecek.
ÖÇ-44. Fotoğraf konuları belirleyecek ve bu konuların çekimlerini projelendirebilecek.
ÖÇ-55. Dijital görüntü işlemede uzmanlık seviyesine geçiş için güçlü bir teorik ve pratik altyapı kazanabilecek
ÖÇ-66. Fotoğraf manipülasyon tekniklerini bilgisayar ortamında kullanabilecek
ÖÇ-77. Fotoğraf çekimi ve sonrası müdahaleler için öngörüde bulunabilecek
ÖÇ-88. Fotoğrafta çekim tekniklerini projeleri üzerinde kullanabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7               
ÖÇ 8