Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinematografi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2005 2 Sinematografi II 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıGörüntüyü oluşturan temel unsurları kullanarak kamera ile bir anlatım dili oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda daha çok uygulama ağırlıklı bir eğitim ile projelerin üretilmesi sağlanacaktır.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Turhan Yavuz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 16:00-18:45, Ataköy Kampüsü, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Turhan Yavuz, Çarşamba, 15:00-17:00, Ataköy Kampüsü, AK1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik olarak anlatılan konuların örneklerle pekiştirilmesi ve ardından uygulamalarla tekrar edilerek öğrencilerin teoriyi uygulayarak öğrenmesi sağlanacaktır.

Temel Kaynaklar

- Brown, Blain. “Sinematografi, Kuram ve Uygulama”. Hil Yayınları, 2006.

 

- Mascelli, Joseph V. “Sinemanın 5 Temel İlkesi”. İmge Kitapevi, 2014.

 

- Canikligil, İlker. “Dijital Video ile Sinema”. Alfa Yayınları, 2014.

Diğer Kaynaklar

- Bordwell, David - Thompson, Kristin. “Film Sanatı”. De Ki Yayınları, 2012.

 

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

- Arnheim, Rudolf. “Görsel Düşünme”. Metis Yayınları, 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Kamera hareketleri ile anlam oluşturmanın anlatılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Kamera hareketleri için kullanılan cihazların tanıtılması ve kullanılması. Sözlü anlatım,Uygulama
4. Hafta Sesin görüntüdeki öneminin örneklerle açıklanması. Sözlü anlatım,Uygulama
5. Hafta Çekim sırasında ses kaydı ve kayıt metodlarının anlatılması. Sözlü anlatım,Uygulama
6. Hafta Objektif kullanımı ve etkilerinin örneklerle açıklanması. Sözlü anlatım,Uygulama
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Farklı objektifler ile anlam yaratma uygulamaları. Sözlü anlatım,Uygulama
9. Hafta Sinema ve televizyonda renk kullanımının örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım,Uygulama
10. Hafta Kurmaca filmlerde aydınlatma metodlarının anlatılması. Sözlü anlatım,Uygulama
11. Hafta Belgesel filmlerde aydınlatma metodlarının anlatılması. Sözlü anlatım,Uygulama
12. Hafta TV programlarında stüdyo aydınlatma metodlarının anlatılması. Sözlü anlatım,Uygulama
13. Hafta Greenbox tekniği için aydınlatma tekniğinin ve kamera hareketlerinin planlanması ve uygulanması. Sözlü anlatım,Uygulama
14. Hafta 3D görüntünün oluşum sürecinin anlatılması ve örneklerle irdelenmesi. Sözlü anlatım,Uygulama
15. Hafta Yeni teknolojilerin görüntü oluşumuna ve kamera hareketlerine etkilerinin örneklerle incelenmesi. Sözlü anlatım,Uygulama
16. Hafta Sinema ve televizyonun sinematografik açıdan benzerlik ve farklılıklarının tartışılması. Sözlü anlatım,Uygulama
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Kamera ile anlam yaratmak.
ÖÇ-22. Film ve televizyon sinematografisi arasındaki farkı ayırt etmek.
ÖÇ-33. Farklı türler için farklı aydınlatma biçimlerinini düzenlemek.
ÖÇ-44. Yeni teknolojilerin sinematografi üzerindeki etkilerini tartışmak.
ÖÇ-55. Kamera ve aydınlatmayı sinema dili olarak kullanmak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5