Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Senaryo Yazım Teknikleri II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2004 2 Senaryo Yazım Teknikleri II 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin bir önceki yarıyılda yazmış oldukları kısa film öykülerinin kısa film senaryosuna dönüştürülmesini ve öğrencilerin senaryo yazım kurallarına hakim olmalarını sağlamaktır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Perihan TAŞ ÖZ
Asistanlar Arş. Gör. Cangül Akdaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14:00-16:45, Ataköy Yerleşkesi, 3C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Perihan Taş Öz, Perşembe, 10:00-12:00, Ataköy Yerleşkesi, AK1D/16
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, örnek senaryo metinlerini inceleme, seçilmiş kısa film öykülerini inceleme, seçilmiş belirli filmleri senaryo bağlamında inceleme ve analiz etme, yazım pratikleri aracılığıyla senaryo yazım tekniğini geliştirme.

Temel Kaynaklar

Öktem Başol. Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Örnekleri. Pana Film Yayınları. 2010.

Ken Dancyger - Pat Cooper. Kısa Film Yazmak. Es Yayınları. 2006

Diğer Kaynaklar

Sergei Eisenstein. Kısa Film Senaryosu. Agora Kitaplığı. 2008

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği ve genel işleyişi hakkında bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Kısa film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “sinopsis” yazımı Sözlü anlatım
3. Hafta Seçilmiş örnek kısa filmlerin izlenmesi ve bu kısa filmler üzerinden sinopsis yazma çalışmaları yapılması Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Öğrencilerin yazdığı sinopsislerin sınıfta tartışılması ve değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Kısa film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “öyküleme” yazımı Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Öğrencilerin yazdığı öyküleme örneklerinin sınıfta tartışılması ve değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta ARA SINAV Proje
8. Hafta Kısa film senaryosunun dramatik yazım aşaması olarak “senaryo” yazımı Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Senaryo yazım tekniği ile ilgili temel çalışmalar Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Senaryo Yazım Tekniği olarak Avrupa (Fransız) ve Amerikan yazım formatlarının incelenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Senaryo yazım aşamasında “sahneleme” yazımı Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Senaryoda dialog yazımı Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Seçilmiş örnek kısa filmlerin izlenmesi ve bu kısa filmlerin diyalog kullanımı yönünden incelenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Yurt içi ve yurt dışı festivallerde en iyi senaryo ödülü almış kısa filmlerin izlenmesi ve bu kısa filmlerin olay örgüsü yönünden incelenmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Öğrencilerin yazmış oldukları kısa film senaryolarının değerlendirilmesi ve sınıf içerisinde kısa sunumları Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
17. Hafta Final sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11 Senaryo yazım tekniklerine hakim olabilecek
ÖÇ-22 Senaryo yazımının dramatik aşamalarını oluşturabilecek
ÖÇ-33 Yaratıcı olabilmenin temel gereklerini deneyimleyecek
ÖÇ-44 Bir kısa film senaryosu yazabilecek
ÖÇ-55 Yazdığı kısa film senaryosunun herhangi bir festival-komite karşısında sunumunu gerçekleştirecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5