Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İletişim Sosyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2003 2 İletişim Sosyolojisi 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı


 Ders kapsamında iletişim kuramları temel tanım ve kavramlarıyla ele alınacak ve 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze belli başlı tartışmalar üzerine çalışmalar yapılacaktır. Dersin amacı kuramsal bilginin toplumsal hayatı hem yorumlaması hem de etkilemesinin kitle iletişimi açısından kavranmasıdır .
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-14:45, Ataköy Kampüsü, 1C/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı, Çarşamba, 10:00-12:00, Ataköy Kampüsü, AK1D/13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı

Temel Kaynaklar

Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993.

İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram : Kitle İletişimine Yaklaşımlar - Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk Yayınları, İlstanbul, 2002.

Diğer Kaynaklar

Hüseyin Bal, İletişim Sosyolojisi, Sentez Yayınları, İstanbul, 2013.

İlhan Tekeli, Bilgi Toplumuna Geçiş : Sorunlar Görüşler Yorumlar Eleştiriler ve Tartışmalar, Türkiye Bilimler Akademisi, İstanbul, 2003.

Marshall McLuhan, Bruce R. Powers, Global Köy, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi Sözlü anlatım
2. Hafta Film izleme ve tartışma: Arrival, yön: Denis Villeneuve Sözlü anlatım
3. Hafta İletişim sosyolojisi ve kuramları Sözlü anlatım
4. Hafta İletişimin zorlukları Sözlü anlatım
5. Hafta Toplumbilimlerin ve iletişimin temel zorlukları Sözlü anlatım
6. Hafta Doğrudan etki kuramları Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Film inceleme: Dövüş Kulübü, yön: David Fincher, 1999 Sözlü anlatım
9. Hafta Frankfurt okulu ve kitle kültürü Sözlü anlatım
10. Hafta Kültürel pratikler sosyolojisi Sözlü anlatım
11. Hafta Kültürel çalışmalar Sözlü anlatım
12. Hafta Kamusal alan kuramları Sözlü anlatım
13. Hafta Yeni Medya ve internet sosyolojisi Sözlü anlatım
14. Hafta
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-15 Medya okuryazarlığı üzerinde değerlendirme yapabilecek.
ÖÇ-21 Medyanın gelişimi ve iletişim araştırmaları ve kuramının yerini belirleyebilecek.
ÖÇ-32 Temel iletişim kuramları ile çağdaş iletişim kuramlarını karşılaştırabilecek.
ÖÇ-43 Sosyal yapı içinde kitle iletişiminin işlevlerini değerlendirebilecek.
ÖÇ-54 Kuramların özel örnekler üzerinde nasıl ele alınması gerektiğini tartışabilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5