Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kurgu Uygulamaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2002 2 Kurgu Uygulamaları 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıKurgunun dijital ortamda bir program kullanarak uygulamalı olarak öğretilmesi ve öğrencilerin bir proje yaparak öğrendiklerini pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi İbrahim ZENGİN
Asistanlar Arş Gör. A. Duygu Atasoy Aktaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-15:00, Ataköy Kampüsü, 1B/11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Zengin, Çarşamba, 14:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, AK
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Dersin amacı Final Cut Pro programı kullanılarak ham görüntülerin kurgulanmasını öğretmektir. Öğrenciler kendi projelerini kurgulayabilecek düzeye getirilecektir.

Temel Kaynaklar

- Küçükerdoğan, Bülent – Yavuz, Turhan – Zengin, İbrahim, “Video ve Film Kurgusuna Giriş”. Es Yayınları, 2005.

 

- Canikligil, İlker. “Dijital Video ile Sinema”. Alfa Yayınları, 2014.

 

- Bordwell, David - Thompson, Kristin. “Film Sanatı”. De Ki Yayınları, 2012.

Diğer Kaynaklar

- Dmytryk, Edward, Dmytryk, Jean Porter “Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu”, Doruk Yayınları, İstanbul, 2007.

 

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

- Murch, Walter “Göz Kırparken”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Dijital kurgunun tanımı ve dijital kurgu – analog kurgu farkının anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta MacOS işletim sisteminin tanıtılması. Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Codec türlerinin anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Final Cut Pro programı arayüzünün tanıtılması ve başlangıç ayarlarının gösterilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Log, capture ve transfer komutlarının kullanılması. Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Mark in ve mark out ve timeline penceresine görüntülerin alınmasının anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Transition kullanımı. Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Görüntü efektlerinin kullanılması. Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Ses kanallarının düzenlenmesi ve ses efektlerinin kullanılması. Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Keyframe kullanımının anlatılması ve örneklerle uygulanması. Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Altyazı ve logo kullanılması. Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Compositing işlemlerinin uygulamalı olarak anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Color correction işleminin uygulanması. Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Export seçenekleri ve çıkış alma işlemlerinin kullanılması. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Dijital kurgu – analog kurgu farkını ayırt etmek.
ÖÇ-22. Kurgu programlarını etkin olarak kullanmak.
ÖÇ-33. Farklı formatlardaki görüntüleri sınıflandırmak.
ÖÇ-44. Ham görüntüleri kullanarak bir anlam oluşturmak için parçaları birleştirmek.
ÖÇ-55. Bir görsel eseri ses ve görüntüsel olarak tasarlamak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5