Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Dili II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV2001 2 Film Dili II 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Filmin kendine özgü anlatım biçimlerini irdeleyebilmek.

Filmleri gösterge bilimsel, anlatısal, ideolojik, kadraj ve görüntü açısından inceleyebilmek
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Ulaş Cihan Şimşek
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-15:45, 1C/08/10
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-12:45, Ataköy Kampüsü,1D/14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 Dersin İçeriği:

 

1.      İçgüdü nedir? Yönetmenin içgüdüleri neler olmalıdır?

2.      Yönetmenin film dili oluşturmasında başlıca etkenler nelerdir ve sonuçları ne olmalıdır?

3.      “HAYAL” ve “ÖZGÜNLÜK”

4.      Senaryo analizi yaparken yönetmenin hedefleri ne olmalı ?  

5.      Dünya yaratırken yönetmenin kendine dürüst olması gereken süreçler nelerdir?

6.      Açı ölçek nedir ? Yönetmeni hikayeye yakınlaştıran ve uzaklaştıran aksiyonlar nelerdir?

7.      Dijital dünyanın  yaratım sürecinde film diline sağladığı faydalar nelerdir?

8.    Festival Sineması nedir? Eğlence aracı olarak “Sinema” nereye doğru gitmektedir  ? 

Anlatım, Tartışma, Uygulama

 

Temel KaynaklarDavid Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı, Deki Yayınevi, Ankara, 2013.

Diğer KaynaklarDaniel Arijon, Film Dilinin Grameri -1, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri -2, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri -3, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Blain Brown, Sinematografi, İstanbul: Hil Yayınları, 2014

Joseph V. Macelli, Sinemanın Beş Temel Öğesi , İstanbul: İmge Yayınları, 2014

Edward Dmytryk, Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu,İstanbul: Doruk Yayınları, 2008

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Senaryo okumak ve hikaye anlatmak Sözlü anlatım
2. Hafta Film türleri ve kurgunun etkisi ( Belgesel sinema ve Kurmaca öyküler) Sözlü anlatım
3. Hafta Deneysel film ve Anlatı Sözlü anlatım
4. Hafta Mizansen - Mis-en-scene Sözlü anlatım
5. Hafta Oyuncu yönetiminin film dili üzerindeki etkileri Sözlü anlatım
6. Hafta Sahne tasarımı – Sanat Yönetimi – Aksesuar kullanımı Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sinemada ve Televizyonda anlam yaratmak Sözlü anlatım
9. Hafta Dijital dünyada film dili ve mekan yaratım süreci (Görsel efekt – Animasyon – 2D – 3D – Green Box) Sözlü anlatım
10. Hafta Çekim öncesi ön hazırlık ve film dilini etkileyecek faktörlerin araştırılması Sözlü anlatım
11. Hafta Görüntü Yönetmeni Sözlü anlatım Sözlü anlatım
12. Hafta Kurgu Sözlü anlatım Uygulama
13. Hafta Ses tasarım ve Film müziği Sözlü anlatım Uygulama
14. Hafta Final sınavı
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Yaratıcı anlamda imgesel düşünme ve fikri görselleştirme becerisini kazanmaya çalışır.
ÖÇ-22. Sinema Televizyon alanının, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
ÖÇ-33. Dijital film yapım tekniklerini araştırarak yenilikleri takip eder ve uygulama aşamasındadestek alır.
ÖÇ-44 Kamera, ışık, ses malzeme ve aksesuarların kullanımı hakkında bilgilenir.
ÖÇ-55 Sanat yönetimi ve mekan yaratım süreçlerini uygular.
ÖÇ-66. Senaryo yazımından rejiye, görüntü yönetmenliğinden kurguya kadar geniş bir yelpazede sektörün tüm alanlarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak etkin ve verimli bir biçimde çalışabilecek donanıma sahip olur.
ÖÇ-77. Kendi yazdığı yada okuduğu hikayenin bir kısmını adapte ederek öğrendiklerini uygulamaya çalışır.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6               
ÖÇ 7