Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Fotoğraf I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV1006 1 Temel Fotoğraf I 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı


Öğrencinin fotoğraf makinesinin çalışma prensibini kavrayarak fotoğraf makinesiyle; doğru ışık ve kompozisyon kuralları çerçevesinde fotoğraf çekimini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Fotoğraf makinesi, fotoğraf çekiminde kullanılan yardımcı araçların doğru kullanımı, ışık bilgisi ve kompozisyon öğeleri bu dersin kapsamındadır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Ertuğrul BALIKÇIOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 14:00-16:45, 1B/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00-14:00, 1D/15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konularla ilgili bilgiler, iç ve dış mekanlarda çekim yapma, yayınların takibi, sergi ve etkinlik takibi yapılacaktır.

Temel Kaynaklar

- Kalfagil; Sabit.Temel Fotoğraf Bilgisi Ders Notları, 2000.

- Kalfagil; Sabit. Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon. İstanbul: Fotoğrafevi Yayınları, 2010.

- İkizler; Emre. Filmden Dijitale Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları, 2009.

- Kelby; Scot. Dijital Fotoğrafçının El Kitabı. İstanbul: Alfa Basım Dağıtım, 2009.

Diğer Kaynaklar

- Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, John Hedgecoe, İstanbul, 1996.

-  Fotoğrafın Görsel Dili, Gültekin Çizgen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1998.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fotoğraf makinesinin ışığı kontrol etmesi Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Fotoğraf makinelerinin temel öğeleri Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Diyafram kavramı ve kullanımı Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Enstantane kavramı ve kullanımı Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Objektifler ve objektif aparatları Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Fotoğraf makinesine yardımcı araçlar Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta Ara sınav Proje
8. Hafta 35mm kameralar ve kullanımı Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Fotoğrafta ışığın kullanımı Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Pozlandırma Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Gelen ve Yansıyan ışık ölçümü Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Pozlandırma ilkeleri (eksik ve fazla pozlandırma) Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Işığın rengi ve yönü. Kompozisyonda Belirginlik. Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Belirginliğin Öğeleri. Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Çekim Tekniklerinin anlatımı. Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Çekim tekniklerinin uygulanması. Sözlü anlatım, Uygulama
17. Hafta Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
sınıf çalışması 1 20
Final 1 30


ÖÇ-11. İç ve dış mekanda gerçekleştirilen çekimlerin yöntemlerini hatırlayabilecek
ÖÇ-22. Fotoğraf makinesi kullanımı ile ilgili temel kuralları formüle edebilecek.
ÖÇ-33. Işık ve kompozisyon ile ilgili bilgileri uygulayabilecek.
ÖÇ-44. Fotoğraf konuları belirleyecek ve bu konuların çekimlerini projelendirebilecek.
ÖÇ-55. Fotoğraf çekimleri için yardımcı araçları karşılaştırabilecek.
ÖÇ-66. Fotoğraf çekimi yapılan konuları değerlendirebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5               
ÖÇ 6