Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinematografi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV1005 1 Sinematografi I 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıBu dersin amacı; görüntüyü oluşturan temel unsurları kamera, ışık, kompozisyon, devamlılık ile ilgili bilgileri vermek, uygulama yapmak ve öğrencilere uygulatmaktır. Öğrencinin sinematografinin temel bileşenlerini ayırt edebilmesi, temel kavramları öğrenmesi ve sinemada anlamın nasıl yaratıldığını açıklayabilmesi beklenmektedir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Turhan Yavuz
Asistanlar Arş. Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-16:45, Film Stüdyosu (Ataköy Yerleşkesi)
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 12:00-13:00, 1D-14 (Ataköy Yerleşkesi)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders teorik olarak görüntünün oluşumunun anlatılması ile başlayacak olup, sinema-tv stüdyosunda yapılacak uygulama dersleri ile pekiştirilecek ve seçilen film ya da tv programlarının izleyip analiz edilmesi ile desteklenecektir.

Temel Kaynaklar

- Brown, Blain. “Sinematografi, Kuram ve Uygulama”. Hil Yayınları, 2006.

 

- Mascelli, Joseph V. “Sinemanın 5 Temel İlkesi”. İmge Kitapevi, 2014.

 

- Canikligil, İlker. “Dijital Video ile Sinema”. Alfa Yayınları, 2014.

Diğer Kaynaklar

- Bordwell, David - Thompson, Kristin. “Film Sanatı”. De Ki Yayınları, 2012.

 

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım
2. Hafta Görüntünün oluşumu ve görüntü tarihinin anlatılması. Sözlü anlatım
3. Hafta Sinema ve televizyon görüntüsünün özellikleri ve farklılıklarının anlatılması. (Sözlü anlatım
4. Hafta Kameranın teknik özelliklerinin ve çalışma prensiplerinin anlatılması. Sözlü anlatım
5. Hafta Kamera ile kompozisyon oluşturma ve çerçeveleme uygulamaları. Uygulama, Sözlü anlatım
6. Hafta Çekim ölçeklerinin anlatılması ve uygulanması. Uygulama, Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav. Proje
8. Hafta Işık kaynakları ve ışığın görüntüye etkisinin anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
9. Hafta İç mekanda ışık kullanımın anlatılması ve uygulanması. Uygulama, Sözlü anlatım
10. Hafta Dış mekanda ışık kullanımın anlatılması ve uygulanması. Uygulama, Sözlü anlatım
11. Hafta Işık filtrelerinin kullanımının örneklerle anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
12. Hafta Kamera filtrelerinin kullanımının örneklerle anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
13. Hafta Çekim ekibinin tanımı ve ekibin görev tanımlarının anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
14. Hafta Çekim malzemelerinin tanıtılması, taşıma ve kullanma biçimlerinin gösterilmesi. Uygulama, Sözlü anlatım
15. Hafta Çekim öncesinde, esnasında ve sonrasında davranış biçimlerinin anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
16. Hafta Çekim için yapılan hazırlıkların anlatılması. Uygulama, Sözlü anlatım
17. Hafta Uygulamalı final sınavı. Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Görüntünün oluşumunu açıklamak.
ÖÇ-22. Film ve televizyon görüntüsü arasındaki farkı ayırt etmek.
ÖÇ-33. Görüntü kaydeden cihazları kullanmak.
ÖÇ-44. Işık kullanımını düzenlemek.
ÖÇ-55. Film ya da televizyon sahnesinin görüntüsel olarak tasarlamak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5