Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sanat Sosyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV1003 1 Sanat Sosyolojisi 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Sanat sosyolojisi, sanat yapıtının bir insan kolektifi tarafından üretim ve alımlanmasını ele alır. Buna bağlı olarak nüfusun sosyo-demografik yapısı üzerinde anlayış geliştirebilecek ampirik çalışmalara zemin hazırlar. Ders kapsamında toplumsal gruplanmaların yapısı ve değişimi ele alınarak sanat yapıtındaki temsillerinin üretimi incelenecektir.


 

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Selda Salman Sakızlı
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09:00-10:45, 1B/03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 11:00-12:00, 1D-13 (Ataköy Yerleşkesi)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı ve grup tartışmaları

Temel Kaynaklar  
Walter Benjamin, “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, YKY, İstanbul, 2013

Theodor Adorno, “Kültür Endüstrisi”, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları, Ankara

 

Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine, YKY, İstanbul

Diğer Kaynaklar

 

Ali Artun, Sanat/Siyaset: Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi: Sosyoloji nasıl doğdu, sanat sosyolojisi nasıl ayrıldı? Sözlü anlatım
2. Hafta Sanat sosyolojisinin amaçlarının ve kapsamı Sözlü anlatım
3. Hafta Modernizm öncesi sanat anlayışı ve toplumla ilişkisi Sözlü anlatım
4. Hafta Modernizm ve sanat Sözlü anlatım
5. Hafta Sanat sosyolojisinde faklı yaklaşımlar: Frankfurt Okuluna giriş Sözlü anlatım
6. Hafta Frankfurt okulu Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sanat ve teknoloji tartışması: Walter Benjamin Sözlü anlatım
9. Hafta Kültür endüstrisi, etkileri, sonuçları Sözlü anlatım
10. Hafta Popüler sanat Sözlü anlatım
11. Hafta Televizyon mefhumunun incelenmesi Sözlü anlatım
12. Hafta Televizyonun topluma etkisi: Eleştirel bir yaklaşım Sözlü anlatım
13. Hafta Sanat ve tüketim çağı Sözlü anlatım
14. Hafta Tüketim çağında sanatı yeniden düşünmek Sözlü anlatım
15. Hafta Sosyolojik film incelemeleri Sözlü anlatım
16. Hafta Sosyolojik film incelemeleri Proje
17. Hafta Final Sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
sınıf çalışması 1 20
Final 1 40


ÖÇ-11 Sanat ve toplumsal ilişkiler arasında bağlantılar kurabilip, değerlendirebilecek.
ÖÇ-22 Sanat yapıtını toplumsal üretimin bir sonucu olarak analiz edebilecek.
ÖÇ-33 Sosyoloji kuramlarını analizler yaparak pekiştirip, uygulayabilecek.
ÖÇ-44 Sanatı sosyal bir olgu olarak diğer sosyallikleri kapsayan bağlamın içinde ele alabilecek ve analiz edebilecek.
ÖÇ-55 Sanat işlerini sosyolojik açıdan eleştirel bir okumaya tabi tutabilecek
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5