Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Kurgu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV1002 1 Temel Kurgu 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin AmacıSinemanın en temel öğelerinden biri olan kurgunun, sinemadaki işlevlerinin kavranılmasını ve tüm bunların bir sistematik içinde öğrenilmesini sağlamak.

Ön Koşullar Temel Kurgu
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Zengin
Asistanlar Arş Gör. Ayşe Duygu Atasoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13:00-15:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 1D-14 (Ataköy Yerleşkesi), 11:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrencilerin, çalışmalarında ve izledikleri filmlerde kurgunun önemini kavramaları ve bu doğrultuda çalışmalarını yönlendirebilmeleri için anılan konular teorik ve pratik örnekleriyle birlikte ortaya konulacak, karşılıklı tartışma ve yeni fikirlerin denendiği pratik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Temel Kaynaklar

- Küçükerdoğan B., Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalbaz Kitap, İstanbul, 2010.

 

- Küçükerdoğan, Bülent – Yavuz, Turhan – Zengin, İbrahim, Video ve Film Kurgusuna Giriş, Es Yayınları, 2005.

 

- Sokolov, Aleksey G. “Sinemada ve Televizyonda Görüntü Kurgusu”, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2007.

Diğer Kaynaklar

- Dmytryk, Edward, Dmytryk, Jean Porter “Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu”, Doruk Yayınları, İstanbul, 2007.

 

- Monaco, James “Bir Film Nasıl Okunur?”, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

- Murch, Walter “Göz Kırparken”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

 

-Mascelli, V. Joseph. “Sinemanın 5 Temel Ögesi”, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtılarak, amaç ve içeriğinin anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Sinemanın temel öğelerinin anlatılması. Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Planın tarifi ve örneklerle gösterilmesi. Sözlü anlatım Uygulama
4. Hafta Sahnenin tarifi ve örneklerle gösterilmesi. Sözlü anlatım Uygulama
5. Hafta Sekansın tarifi ve örneklerle gösterilmesi. Sözlü anlatım Uygulama
6. Hafta Sekansın tarifi ve örneklerle gösterilmesi. Sözlü anlatım Uygulama
7. Hafta Ara sınav Uygulama
8. Hafta Devamlılık kurgusunun temel ilkeleri ve gelişimi. Sözlü anlatım Uygulama
9. Hafta Kurgu Kuramları, Sovyet sinemacıların geliştirdiği kuramların anlatılması. Sözlü anlatım Uygulama
10. Hafta Sinemasal zaman ve sinemasal uzamın kurgu öğesi olarak kullanılması. Sözlü anlatım Uygulama
11. Hafta Kurgu ile anlam yaratmanın örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım Uygulama
12. Hafta Kurguda ses ve müzik kullanımının etkilerinin örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım Uygulama
13. Hafta Belgesel film kurgusunun farklılıkları ve örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım Uygulama
14. Hafta Müzik kliplerinin kurgusu ve örneklerle anlatılması. Sözlü anlatım Uygulama
15. Hafta Görsel eserler üzerinden çeşitli kurgu türlerinin tartışılması. Sözlü anlatım Uygulama
16. Hafta Genel tekrar. Sözlü anlatım Uygulama
17. Hafta Final sınavı. ,Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. Kurgunun temel ilkelerini tanımak.
ÖÇ-22. Kurgu kuramlarını açıklamak.
ÖÇ-33. Kurgu türleri arasındaki farklılıkları ayırt etmek.
ÖÇ-44. Farklı görsel eserlere uygun kurgu türlerini belirlemek.
ÖÇ-55. Görsel anlam üretimini kurgu ile yaratmak.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5