Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Film Dili I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
STV1001 1 Film Dili I 1/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı

Bu dersin amacı;

Sinemaya hem teorik hem de pratik anlamda giriş olan Film Dili 1 dersinin amacı, dünyadaki klasik ve güncel film örnekleri üzerinden sinemanın anlatım dilinin tüm öğeleriyle kavranması; kamera ile anlam yaratmaya pratik olarak bir giriş yapılmasıdır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Uygar Demoğlu
Asistanlar Arş. Gör. Can Ertan
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 09:00-11:45 - 1B/04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-13:00 1D-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, Tartışma, Uygulama

Temel Kaynaklar

David Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı, Deki Yayınevi, Ankara, 2013.

Diğer KaynaklarDaniel Arijon, Film Dilinin Grameri -1, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri -2, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Daniel Arijon, Film Dilinin Grameri -3, İstanbul: ES Yayınları, 2005

Blain Brown, Sinematografi, İstanbul: Hil Yayınları, 2014

Joseph V. Macelli, Sinemanın Beş Temel Öğesi , İstanbul: İmge Yayınları, 2014

Edward Dmytryk, Sinemada Yönetmenlik, Oyunculuk, Kurgu,İstanbul: Doruk Yayınları, 2008

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma, dersin içeriği hakkında bilgi, kaynakça ve film listesinin verilmesi , film diline genel giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Sinemada ilk eğilimler; ilk filmler ( Lumiere Kardeşler), belge filmden öykülü filme geçiş (Meliés), İlk kurgu denemeleri ( Griffith, Porter) Sözlü anlatım
3. Hafta Sinemanın temel ilkeleri 1: Kompozisyon, Çekim Ölçekleri, Kurgu ( Vertov, Eisenstein, Pudovkin) Sözlü anlatım
4. Hafta Sinemanın Temel ilkeleri 2 : Mizansenin Kurulması, Sahne düzenlemesi, Mekan Sözlü anlatım
5. Hafta Uygulama: Sınıfla birlikte mizansen uygulamaları(Çekilen mizansen uygulamalarının sınıfla izlenmesi) Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Dünya Sinemasında örneklerle çekim tekniklerinin anlatım diline etkileri Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Hollywood Sineması, klasik anlatı yapısı, özdeşleşme (Filmler üzerinden inceleme) Sözlü anlatım
9. Hafta Bakış Açısı; Öznel ve Nesnel Bakış Açısı Sözlü anlatım
10. Hafta Bir film nasıl üretilir 1 : Film üretiminin aşamaları; Çekim öncesi, Çekim, Çekim Sonrası Sözlü anlatım
11. Hafta Bir film Nasıl üretilir 2 : Film Ekibi ve görevleri Sözlü anlatım
12. Hafta İşlenen konular üzerinden film incelemeleri Sözlü anlatım
13. Hafta Kameranın sokağa çıkması: İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Alan Derinliği, Plan Sekans Sözlü anlatım
14. Hafta Uygulama: Plan Sekans (Çekilen plan sekansların sınıfta değerlendirilmesi) Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta Uygulama: Plan Sekans (Çekilen plan sekansların sınıfta değerlendirilmesi) Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta Dersin Genel Tekrarı Sözlü anlatım
17. Hafta Final Sınavı Proje
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 20
sınıf çalışması 1 30
Final 1 30


ÖÇ-11 Temel kamera, objektif, odak, alan derinliği kavramlarını tanımlayabilecek, aralarındaki sinemasal bağlantıları saptayabilecek.
ÖÇ-22 Çekim ölçekleri, kamera açısı, kamera hareketleri, görüntü düzenlemesi, aksiyon çizgisi, aksiyon çizgisinin ortadan kaldırılması ve diğer temel kompozisyon kurallarını pratik edebilecek.
ÖÇ-33 Genel aydınlatma yöntemini ve ışığın temel ilkelerini öğrenip, bunları örnekleyebilecek.
ÖÇ-44 Sinemanın ilk dönemlerinde kullanılan sinema teknikleri, film malzemeleri ve kameralar hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu teknikleri günümüzle ilişkilendirebilecek.
ÖÇ-55 Tasarladıkları kısa filmleri kamera ve ışık kullanımı ile görselleştirip, düzenleyebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
ÖÇ 1               
ÖÇ 2               
ÖÇ 3               
ÖÇ 4               
ÖÇ 5