Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME 2/0/0 SAD TÜRKÇE 2
Dersin Amacı
Demokrasi kültürünün sadece toplumsal ve politik yaşamda değil, hem bireysel hem de iş dünyasındaki öneminin vazgeçilmezliği; öğrencinin lisans programı süresince aldığı mesleki öğretinin yanı sıra demokrasinin geleceğine yapacağı katkıları noktasında farkındalığın yaratılması; demokratik düşünce ve davranış sistemlerinin hem iktisadi alt yapısının hem de yaratıcılığa etkisinin tartışılması; sonuç olarak öğrencinin demokrasinin ruhuna ilişkin bir kültür kazanabilmesi; bu kazançla bireysel ve toplumsal yaşantısını doğru yönetip zenginleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

1) modern demokrasinin tarihsel gelişimi ile günümüz yaşantısına sağladığı özgürlüklerin hangi süreçlerden geçtiğine ilişkin bilgi sahibi olacak,
2) demokratik yaşamın toplumsal ve politik enstrümanları hakkında bilgi edinecek,
3) insan hakları, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi toplumsal değerlerin farkında olarak analiz yapabilecek,
4) bütün dünyayı yönlendiren küreselleşmenin yarattığı refah ile sosyal problemlere karşılaştırmalı olarak bakabilecek,
5) enerji kaynaklarının kullanımı, küresel ısınma ve kirlenme gibi ekosistem sorunları hakkında farkındalık sahibi olacak,
6) birey olarak her gün devam eden algı ve kanaat yağmurundan kendini koruma becerisi edinecek,
7) iş dünyası ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkileri değerlendirmekte düşünsel beceri kazanacak,
8) profesyonel ve etik sorumluluklara sahip, doğru karar verme gücü gelişmiş, çağını tanıyabilen bir birey olma kapasitesi gelişecektir.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam zorunludur.
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. İlker Sarıer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 17:00-19:00; Z-A-3; Perşembe, 15:00-17:00; Z-A-3
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğ.Gör. İlker Sarıer Çarşamba ve Perşembe günleri, 14:00-15:00; 2-B-17
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.

 
Temel Kaynaklar


1)Sander, Oral (2003) Siyasi Tarih, 11. Baskı, İmge Kitabevi. ISBN 975-533-043-7,423 sayfa.

2)İnalcık, Halil (2009) Tarih Araştırmaları, 1. Baskı, Doğu Batı Yayınevi. ISBN 978-975-8717-52-1, 470 sayfa. 

3)   Ortaylı, İlber (2009) Tarihin Işığında, 1. Baskı, Profil Kitabevi, ISBN 978-975-996-187-9, 230 sayfa.

4)  Öymen,Onur (2011) Demokrasiden Diktatörlüğe, 1. Baskı, Remzi Kitabevi, ISBN 978-975-14-1447-2, 470 sayfa.


Diğer Kaynaklar

1) İnalcık, Halil (2010) Osmanlılar, 1. Baskı; Timaş Yayınevi. ISBN 978-605-114-188-6, 308 sayfa.

2) Gül, Muammer (2009) Ortaçağ Avrupa Tarihi, 1. Baskı, Bilge Kültür Sanat, ISBN 978-605-5715-33-5, 208 sayfa.

3) Çelebi, Mustafa Celalzade (2011) Muhteşem Çağ, 1. Baskı, Kariyer Yayınevi, ISBN 978-9944-300-59-9, 365 sayfa.

4) Fulbrook, Mary (2011) Almanya’nın Kısa Tarihi, 1. Baskı, Boğaziçi Yayınları, ISBN 978-605-4238-48-4, 260 sayfa.  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bölüm 1. Antik demokrasinin ortaya çıkışı Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
2. Hafta Bölüm 2. Roma Cumhuriyeti’nin kurulması ve dünyaya etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
3. Hafta Bölüm 3. Ortaçağda ilk parlemontalar, krallar ve kilise Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
4. Hafta Bölüm 4. Çağdaş demokrasilere geçişte Fransız ihtilali Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
5. Hafta Bölüm 5. Alman birliğinin kuruluşu, otoriter demokrasiye geçiş, imparatorluk anayasası Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
6. Hafta Bölüm 6. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkışı, büyük politik reform, iktidarın paylaşılması Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
7. Hafta Bölüm 7. Dünya demokrasisinde Amerikan bağımsızlık hareketi, başkanlık sistemi ve ilk güçlü anayasa Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
8. Hafta Bölüm 8. ABD’de ekonomik liberalizmin yükselişi, Avrupa ve dünyadaki etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
9. Hafta Bölüm 9. Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı’nın yıkılışı; Avrupa’da antidemokratik rejimlerin yükselişi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
10. Hafta Bölüm 10. Modern demokrasilerde temel enstrümanlar olarak siyasi partiler, seçim yasaları, anayasalar ve meclislerin etkileşimi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
11. Hafta Bölüm 11. Küreselleşmenin diyalektiği; artan kitlesel refah ile çelişen sosyal problemler Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
12. Hafta Bölüm 12. Uluslarüstü sermaye yapılarının küresel egemenliği; bireyin ekonomik refahı ile özgürlüklerin demokratik dengelenişi Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
13. Hafta Bölüm 13. Ekonomik ve politik küreselleşmenin ulus devlet yapılarına ve yerel demokrasilere etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
14. Hafta Bölüm 14. Neoliberal ekonominin enerji kaynaklarına yaklaşımı; ekosistem olarak yerküreye etkileri Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
15. Hafta Bölüm 15. Demokrasi kültürünün geleceğine yönelik projeksiyonlar Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
16. Hafta Yarı yıl sonu sınavı Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
17. Hafta Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 14 70
Final 1 30