Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İş Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUKU0001 İş Hukuku 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
İş Hukuku I dersinin amacı, bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramların ve bireysel iş ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam koşulu aranmaktadır.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ender Demir
Asistanlar Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09.00-11.00, Amfi 5
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 13:00-16:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-401/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar SÜZEK, Sarper İş Hukuku, Beta, İstanbul, 2010
Diğer Kaynaklar ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta, İstanbul 2010
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları Sözlü Anlatım
2. Hafta Temel Kavramlar: İşçi, işveren, işyeri ve işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi. Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
3. Hafta Eşitlik ilkesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
4. Hafta İşyerinin veya bir bölümünün devri Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
5. Hafta Ödünç iş ilişkisi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
6. Hafta İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
7. Hafta Ara Sınav İş güvencesi kavramı, fesih bildirimi ve usulü Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
8. Hafta Geçerli sebeple fesih, işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep olmaksızın feshi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
9. Hafta İşçinin işe iadesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
10. Hafta Derhal fesih hakkı Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
11. Hafta Toplu işçi çıkarma Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
12. Hafta Ücret ve ücretin ödenmesi, asgari ücret ve fazla çalışma ücreti Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
13. Hafta İşin düzenlenmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
14. Hafta İş sağlığı ve güvenliği Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 70