Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


LİDERLİK EĞİTİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı

Öğrenciler ile “Liderlik” konsepti üzerine paylaşımcı tartışma sürdürmek; Etkin liderlik kavramının anlaşılması; “Kendi liderlik kapasitesini” anlama ve liderliğin  öğrenilebilirliği ; Yaygın olan yanlış liderlik paradigmaları yerine doğru liderlik faktörlerinin konulabileceğinin kavranması; Öğrencinin kendi içindeki liderlik kapasitesini sorgulaması ile çevresindeki liderleri tanıyabilmesinin,  o liderlikle koordinasyon yollarını kavrayabilme yollarının açılması.
Ön Koşullar ön koşul yok.
Eş Koşullar Yok.
Özel Koşullar Derse devam zorunludur.
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. İlker Sarıer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00-16:30, Ataköy Yerleşkesi, Amfi ZA-3 Perşembe, 17:00-18:30, Ataköy Yerleşkesi, Amfi ZA-3
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğ. Gör. İlker SARIER, Perşembe, 14:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi Ofis no:2B-17
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Liderlik Eğitimi dersi esas olarak karşılıklı etkileşimle sürdürülür. Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, liderlikle ilgili kitaplar ve çeşitli örnekler sınıfa getirilir. İyi ve kötü liderlikle ilgili güncel ve tarihsel vaka çalışmaları yapılır.
Temel Kaynaklar

 


1) Simon Sinek (2011). How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Penguin. ISBN 9781591846444. 2) Hilarie Owen Vicky Hodgson Nigel Gazzard (2007). Liderlik El Kitabı. Optimist. ISBN 9789756225967. 3) Dave Ulrich Norm Smallwood (2009). Liderlik Markası. Türkiye İş Bankası. ISBN 9789944885409


 

 

Diğer Kaynaklar

John Adair (2010). Yenilikçi Liderlik. Babıali Kültür Yayıncılığı. ISBN 9789944118446

Günlük gazeteler, haftalık veya aylık aktüel dergiler.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta ÖĞRENME ve LİDERLİK a. Ders değil, yolculuk; b. Lider kime denir? Gerçek bir lider ile demagog arasındaki temel fark nedir? c. Liderlik ve Öğrenme; d. Liderliğin karanlık yüzü; e. Yöneticilik değil, liderlik; f. Liderliği ifade etmek g. Bir liderlik formülü var mıdır? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
2. Hafta LİDERLİK PSİKOLOJİSİ a. Bir lider psikoloji biliminden nasıl yararlanır; b. Liderlikte “dönüşüm” potansiyelinin rolü; c. Dönüşme yeteneğinin iç ve dış dinamikleri; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
3. Hafta LİDERLİK PSİKOLOJİSİ d. Zamanlama faktörü; e. Psikolojik savaş ortamında liderlik; f. Liderlik fırsatlarının iyiye kullanılması ile heba edilmesi arasındaki ilişki; g.Liderlik ve cesaret; h.Liderlik ve kararlılık üzerine bir yaklaşım; i. Başarısızlıkta enerjiyi koruyabilmek; j. Olumlu ilişkiler geliştirmede duyguların rolü " Bir olay ile o olaya bakış açısı arasındaki fark" üzerine bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
4. Hafta KADIN LİDERLİĞİ a. Kadın liderliği için fırsatlar ve engeller; b. Kadınların lider olduğu takımlar; c. Kadınların farklı yeteneklerinden ve barışçı özelliklerinden yaratılabilecek yeni bir liderlik türü Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
5. Hafta YENİLİKÇİ LİDERLİK a. Liderlikte “yenilikçiliğin” rolü; b. Duygusal zekayı geliştiren liderlik; c. Sabah ilk iş, gece son iş; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
6. Hafta YENİLİKÇİ LİDERLİK d. Empati nasıl yapılabilir: Kendine ve başkalarına empati; e. Güven duymak, güven duyulmak Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
7. Hafta LİDERLİK MARKASI a. Liderlik genetik midir? b. liderlik öğrenilebilir mi ? c. Üst liderlik ile alt liderlik nedir? Liderlikte “vizyon” ve “karizma.” İnsanlığın en eski ve etkili kurumu “Aile”nin liderlik üzerindeki yapıcı rolü, liderlikte “aile” anlayışının üstünlüğü. Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
8. Hafta LİDERLİK MARKASI İyi bir kariyer için liderlik özelliklerinin rolü. Lider ile pozisyon arasındaki ilişki ve çelişki nedir? Liderliği marka haline getirmek; c. Liderlik markası ve Kişisel marka; d.Vaka çalışması "Bir gün lider olursam..." başlıklı bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
9. Hafta LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
10. Hafta LİDERLİK VE ETİK Dürüstlüğün liderlikteki rolü. Liderlik ve merhamet duygusu üzerine düşünceler. Meslek etiği, sosyal ve toplumsal etik nedir? Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
11. Hafta MEDYA VE LİDERLİK a. Medya liderleri nasıl etkiler; b. Medya lider yaratır mı? c. Liderlik ve medyayı okuyabilmek; Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
12. Hafta MEDYA VE LİDERLİK d. Vaka çalışması "Medya ile beraber ya da medyaya rağmen lider olunabilir mi?" başlıklı bir sınıf içi çalışma Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
13. Hafta POLİTİKA VE LİDERLİK a. Politika nedir, nasıl izlenir; b. Bir lider küresel ve ulusal politikaları nasıl izler? c.Dünyada ve ülkemizde politik liderlik. Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
14. Hafta BAŞARILI TAKIM OLUŞTURMADA LİDERLİĞİN ÖNEMİ Sözlü sunum, güncel ve tarihsel vaka çalışmaları, soru cevap, karşılıklı etkileşimli iletişim, örneklerin paylaşılması, öğrencinin konuya hakimiyetini geliştirecek bütün eğitsel yöntemler.
15. Hafta BAŞARILI TAKIM OLUŞTURMADA LİDERLİĞİN ÖNEMİ Yarıyıl sonu sınavı
16. Hafta Final Haftası Sınav
17. Hafta Final Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 70
Final 1 30