Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İstanbul

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TDEU0001 İstanbul 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısını kavramak.  Sanat ve mimarı eserlerin şehrin kültürel dokusundaki önemini ortaya koymak. Edebi faaliyetler ve üretimler açısından şehrin nasıl bir öneme sahip olduğunu belirlemek.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İskender Pala
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Bahar döneminde bu ders teklif edilmemiştir.
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İstanbul’un tarihsel sürecinin anlatılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
2. Hafta İstanbul’da varlık gösteren medeniyetlerin değerlerinin anlatılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
3. Hafta Sanat ve mimari eserlerin tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
4. Hafta Sanat ve mimari eserlerin sanat tarihi açısından değerlendirilmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
5. Hafta İstanbul’un sanat ve mimari eserlerinin görsel malzemeyle anlatılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
6. Hafta İstanbul’un sanat ve mimari eserlerinin görsel malzemeyle anlatılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
7. Hafta İstanbul’un sanat ve mimari eserlerinin görsel malzemeyle anlatılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Edebi muhitler ve faaliyetler açısından İstanbul’un öneminin ortaya konulması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
10. Hafta Edebi eserlerde İstanbul imajının incelenmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
11. Hafta Önemli İstanbul yazar ve şairlerinin tanıtılması. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
12. Hafta Klâsik edebiyatta İstanbul’un temsilinin işlenmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
13. Hafta Halk edebiyatında İstanbul’un temsilinin işlenmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
14. Hafta Yeni Türk Edebiyatında İstanbul’un temsilinin işlenmesi. Görsel Sunu, Soru-Cevap, Araştırma.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40