Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Modern Sanat

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ITMU0008 Modern Sanat 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Resim, Heykel, Mimariyi de içeren Modern Sanat veTasarımın doğuşu ve gelişiminin ele alınması. Öğrenciye ilgili akımların ardındaki ilişkileri bunları temsil eden görselliği okumasını ve değerlendirmesini sağlayıcı temellerin verilmesi.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Ayşe Yıldıran
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11:00-13:00, 1 C 15
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 14:00-15:00, 1 A 01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görsel iletişim göstergebilimi aracılığıyla bakış ve disiplinlerarası eleştiri yordamı
Temel Kaynaklar - Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, Mc Graw Hill Book Com., London, 1966.
- Roland Barthes, Göstergebilim İlkeleri, Kültür Bakanlığı,1979.
- İsmail Tunalı, Tasarınm Felsefesine Giriş, Yapı Yayın, İstanbul, 2004.
- İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders programı, amaç ve kavramsal ilke tanımları Sözlü Anlatım
2. Hafta Biçimsel düzlemdeki temel kuramsal çerçeve Sözlü Anlatım
3. Hafta İzlenimcilik ve Art Nouveau’dan Kubizme önemli stil ve akımlar Sözlü Anlatım
4. Hafta Tasarım Kavramları. Tanım ve kavramların gelişimi Sözlü Anlatım
5. Hafta Modern heykelin ve Mimarinin doğuşu Sözlü Anlatım
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Fütürizm, Konstrüktivizm ve De Sttijl Sözlü Anlatım
8. Hafta Modern Mimari ve Bauhaus Sözlü Anlatım
9. Hafta Modernizm ve tasarımın gelişimi Sözlü Anlatım
10. Hafta Dada , Sürrealizm ‘den Pop’a uzanış. Sözlü Anlatım
11. Hafta Tasarım yorum ve eleştirisi. Yapısal yaklaşımlar ve uygulayımsal araştırmalar Sözlü Anlatım
12. Hafta Tasarım yorum ve eleştirisi. Yapısal yaklaşımlar ve uygulayımsal araştırmalar Sözlü Anlatım
13. Hafta Proje Proje Sunum
14. Hafta Proje Proje Sunum
15. Hafta Proje Proje Sunum
16. Hafta Proje Proje Sunum
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 80
Final 1 20