Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Heykel

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ITMU0007 Heykel 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin içeriğinin öğrenciler arasından ; heykel  sanat dalına yetenek ve ilgileri olanlarına,  temel tasarım kavramları doğrultusunda üçüncü boyutu kavratıp, elle tutulan gözle görülen sanat yapıtları olan heykeller ürettirmek; İlkel kavimlerden başlayarak geçmişten geleceğe heykel sanatının yaratım süreçlerini belletmektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Teoman Südor
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerin, kütle plastiğini, hacim boyutunu öğrenmeleri, özümsemeleri için temel tasarım ve desen çalışmaları ile başlayan atölye çalışmaları ile bilgi, beceri ve gelişimini sağlayabilmek için pratik ve teorik bilgilerle donatılması gerekir. Ve öğretme yöntemleri olarak ta, öncelikle biçim, boşluk, kompozisyon, figür ve teknik bilgiler verilir.

Geleneğin ve yeniliğin uyum içinde irdelenmesi sonucunda görsel sanatların oluşumunda rol oynayan etkenler ve çağlar boyunca gelişimi   belletilir. Sonuçta pratik ve  teorik bilgiler doğrultusunda öğrenci; Kendi yetenek ve becerisi ile heykel üretebilecek düzeye gelecektir.              
 
Temel Kaynaklar -Wassily Kandinsky,’’Punto Linea Superfice’’1972, Biblioteca Adelphi 16
-Paul Klee ‘’Teoria della forma e della figurazione’’ 1954 Feltrinelli
(Volume ı)
-Paul Klee,  ‘’Teoria della forma e della figurazione’’ 1970, Feltrinelli
(Volume II Storia naturale infinita)
-Terisio Pignatti, ‘’I Disegni dei Maestri’’ 1983, Gruppo Editoriale Fabbri
(1- 16 volüm)
-Andras Szunyoghy-Dr.György Feher,’’ Human Anatomy For Artist’’ 2007 h.f.ullmann
-Pierre Bourdieu, ‘’ Sanatın Kuralları’ ( Çev.Necmettin Sevil) 1999, Yapı Kredi Yayınları
-Norbert Lynton, ‘’ Modern Sanatın Öyküsü’’ ( Çev. Cevat Çapan, Prof. Sadi Öziş) 1982, Remzi Kitabevi
-E.H. Gombrich, ‘’ Sanat ve Yanılsama’’  ( Çev. Ahmet Cemal) 1992, Remzi Kiabevi
-E:H Gombrich, ‘’ Sanatın Öyküsü’’ ( Çev. Bedrettin Cömert) 1976, Remzi Kitabevi
-Georg lucas, ‘Nazan İpşiroğlu, zehra İpşiroğlu, Şeyda Özil, 1990,Cem Yayınevi
-Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘’ Resme Başlarken’’ 1977, Cem Yayınevi
-Gülseren Südor , ‘’Temel Sanat Eğitimi’’ 2006, Tiglat Matbaacılık
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış, tanışma ve dersin içeriğine ait giriş bilgilerinin verilmesi ve dersin işlenmesi sırasında gerekli olacak malzemelerin istenmesi. Sözlü Anlatım
2. Hafta Görsel sanat dallarının birer, birer tanıtımı ve birbirleri ile olan organik bağlarının irdelenmesi. Görsel algılama ve çizgi elemanı ile üçüncü boyutun yaratılması Sözlü Anlatım
3. Hafta Görsel sanat dalından Heykel sanatının temel prensiplerinden Geometrik formların birbirleri ile pozitif ve negatif ilişkileri doğrultusunda çalışmalara başlayıp, ödevlerin verilmesi. Sözlü Anlatım
4. Hafta Form un algılanması konusunda; iç yapı (Konstriksiyon) algılanması,İç yapı Tasarımı ile Form un bireysel yetenekle ortaya çıkarma çalışmaları Uygulama
5. Hafta 4. Heykelde doluluk ve boşluğun tanımı Formlar üzerinde elde edilecek boşluklardan çıkan kütlelerin tekrar aynı form üzerinde kullanılarak Yeni formlar yaratmak. Uygulama
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Üretilen yapıtlar üzerinde yüzeysel Doku çaşmaları Uygulama
8. Hafta Boşlukta insan figürünün algılanması ve Anatomisi,ölçüleri, çizimi Uygulama
9. Hafta Sanat tarihinde Artistik Anatominin İncelenmesi Uygulama
10. Hafta Sanat eserlerinde üçüncü boyutta kompozisyon konusunu irdeler - ken ;Tanımı, düzenlenmesi ve neticesinde öğrenciyi gerçek modelden çalıştırma Uygulama
11. Hafta İnsan figürü ve yüzüne ait verilen çeşitli tekniklerdeki ödevlerin değerlendirilmesi. Uygulama
12. Hafta Rengin algılanması, renkli ışık, renk basamakları, valörleri, açık - koyu ile renk perspektifi ve bu konun formlar üzerindeki etkileri. Uygulama
13. Hafta Heylelde çeşitli tekniklerle üretilen yapıtlarn Kalıplarının alınması. Uygulama
14. Hafta Kalıpla çoğltım çalışmaları Uygulama
15. Hafta Ondört haftalık ders programı ile edinilen bilgi ve yetiler doğrultusunda sanat yapıtı üretimi Uygulama
16. Hafta Porje Uygulama
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60