Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Resim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ITMU0006 Resim 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Öncelikle bu dersin içeriğinin;  ‘’Bilim, sanat ve düşünce alanında ki en yalın gerçeğin; ‘’Nereden geliyor ve nereye gidebilir ‘?’’sorusuna görsel sanat dalı olan resim sanatında yanıt aramak olması nedeniyle; Öğrencilerin, kendilerinin de yanıt aramalarının doğru olacağı belletileceği için; İleride kendilerine özgü sanatsal ürünler yaratmalarını sağlamak amacı ile yetenekleri doğrultusunda desenden başlayarak resmin diğer konuları üzerinde çalışmalarını sağlamaktır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Teoman Südor
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerin resme olan yetenek ve isteklerini geliştirecek bilgi, beceri ve eğitimi için; En başta çizgilerinin geliştirilmesi ile başlayan serüvenin, yağlı boya ve çağdaş resmin getirdiği diğer deneysel olgulara varacak düzeye getirilmesi yolundaki pratik ve teorik bilgiler ışığında atölye içi ve dışı çalışmalar yapmalarını sağlamak.
Öğretme yöntemleri olarak; Sanat tarihiden sanatsal örneklerle; çizgi, görsel algılama, şekil-yüzey, biçim, boşluk,derinlik ve algılanması, kompozisyon, figür, renk ve teknikler gibi genel konular başlıkları altında atölye içi ve dışı inceleme, tartışma, proje geliştirme ve uygulamalı çalışmalar.
 
Temel Kaynaklar -Wassily Kandinsky,’’Punto Linea Superfice’’1972, Biblioteca Adelphi 16
-Paul Klee ‘’Teoria della forma e della figurazione’’ 1954 Feltrinelli
(Volume ı)
-Paul Klee,  ‘’Teoria della forma e della figurazione’’ 1970, Feltrinelli
(Volume II Storia naturale infinita)
-Terisio Pignatti, ‘’I Disegni dei Maestri’’ 1983, Gruppo Editoriale Fabbri
(1- 16 volüm)
-Andras Szunyoghy-Dr.György Feher,’’ Human Anatomy For Artist’’ 2007 h.f.ullmann
-Pierre Bourdieu, ‘’ Sanatın Kuralları’ ( Çev.Necmettin Sevil) 1999, Yapı Kredi Yayınları
-Norbert Lynton, ‘’ Modern Sanatın Öyküsü’’ ( Çev. Cevat Çapan, Prof. Sadi Öziş) 1982, Remzi Kitabevi
-E.H. Gombrich, ‘’ Sanat ve Yanılsama’’  ( Çev. Ahmet Cemal) 1992, Remzi Kiabevi
-E:H Gombrich, ‘’ Sanatın Öyküsü’’ ( Çev. Bedrettin Cömert) 1976, Remzi Kitabevi
-Georg lucas, ‘Nazan İpşiroğlu, zehra İpşiroğlu, Şeyda Özil, 1990,Cem Yayınevi
-Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘’ Resme Başlarken’’ 1977, Cem Yayınevi
-Gülseren Südor , ‘’Temel Sanat Eğitimi’’ 2006, Tiglat Matbaacılık
 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış, tanışma ve dersin içeriğine ait giriş bilgilerinin verilmesi ve dersin işlenmesi sırasında gerekli olacak malzemelerin istenmesi. Sözlü Anlatım
2. Hafta Görsel sanat dallarının birer, birer tanıtımı ve birbirleri ile olan organik bağlarının irdelenmesi. Görsel algılama ve çizgi elemanı ile çalışmaya başlanması. Uygulama
3. Hafta Görsel sanat dalından resim sanatının temel prensiplerinden resimde şekil yüzey ilişkileri doğrultusunda çalışmalara başlayıp, ödevlerin verilmesi. Uygulama
4. Hafta Biçimin algılanması konusunda; Biçimler, modeller, modellerin zıtlığı, kuralsızlığı, bozulmaları ritmi vs dikkat edilecekler ve çalışmaları. Uygulama
5. Hafta Resimde boşluğun tanımı, algılanması, uzaklık-yakınlık, büyüklük-küçüklük kıstasları, doğada ve resim sanatında boşluğun irdelenmesi. Uygulama
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Resimde derinliğin tanımı ve görsel algılama oyunları. Uygulama
8. Hafta Boşlukta insan figürünün algılanması ve çizimi Uygulama
9. Hafta Plastik sanatlarda derinlik kavramı, perspektif, çizgisel perspektif, sanat eserlerinde perspektifi irdelemek. Bu konu ile ilgili ödevlerin verilmesi. Uygulama
10. Hafta Sanat eserlerinde kompozisyon konusunu irdelerken; Tanımı, düzenlenmesi ve neticesinde öğrenciyi gerçek modelden çalıştırmak. Uygulama
11. Hafta Resim sanatında insan figürünün imgeleştirilmesi tarihi, anatomik yapısı, oranları ve insan yüzü yapısı oran ve çizimleri. Uygulama
12. Hafta İnsan figürü ve yüzüne ait verilen ödevlerin değerlendirilmesi. Uygulama
13. Hafta Rengin algılanması, renkli ışık, renk basamakları, valörleri, açık-koyu ile renk perspektifi ve bu konuda önerilen ödevler. Uygulama
14. Hafta Resimde renkli tekniklerden, tempera ve suluboya ile çalışmalar ve ödevleri. Uygulama
15. Hafta Likit boyalar ve karışık malzemeler ile karma teknik uygulamaları. Uygulama
16. Hafta Bireysel sanat uygulamaları Uygulama
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60