Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dramatik Doğaçlama

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrenci, tasarım, sanat ve iletişim kavram bağı içinde öncelikle, kendini bilerek, keşfederek ve tanıyarak, düşüncelerini erdemli, etkin, estetik, bir dil ve ifade kurgusu içinde mizahla süsleyerek sunabilmenin önemini kavrayacaktır. Yöntem, araştırma, özgüven, takım ruhu, etik değer, bilgi, birikim, cesaret, üretim ışığında bilimsel araştırma yapabilme, kaynakça tarama, çeşitli araştırma plan ya da tez önerilerinde bulunma ve bunları uygulama konularında yetkin bir duruma gelecektir. Bilgisini maharete dönüştürmenin önemini kavrayacak, düşlerini projelendirecektir. Son sınıfların alacağı bu ders sonucu, öğrenciler, yaşamları boyunca kendilerine gerekli olacak bilimsel bilgi edinme ve toplama yollarını öğrenecek, araştırmaya yönelecek, yaşam ezberlerini sınayacak, değişim ve gelişime açık, otoriteden bağımsız düşünebilen, aydınlık zihin yapısına sahip, özgür, özgün düşünebilen, güven duygusu yüksek, sağlık, sevgi, zaman, emek, paylaşım, değer, kavramlarını önemseyen estetik bireyler olarak toplumsal kimliklerini kazanacaklardır. lisansüstü eğitime hazırlıklı olacaklardır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hülya Aydın
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, eleştirme, sunum, proje hazırlama, uygulama.
Temel Kaynaklar KORUNAN Okday “Oyuna Giden Patika” ES yayınları./2008  HUZİNGA Johan “Homo Ludens” Johan Huzinga Ayrıntı Yayınları çeviri: Mehmet Ali Kılıçbay/2000
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanıma, tanışma.. Çalışmanın içeriği ve kullanacağı yöntem hakkında soru cevap şeklinde değerlendirme, beklenti ve amaçların saptanması. Uygulama örnekleri Sözlü Anlatım
2. Hafta Oyun- oyuncu – oyun alanı – seyirci-toplumsal algı- etkileşim –iletişim-kusursuzu arama- kusurlara gösterilecek tolerans üzerine kuramlar ve uygulamalar hakkında genel bilgi aktarımı, konu hakkında soru cevap yöntemi ile paylaşım ve küçük örneklemeler Uygulama
3. Hafta Doğaçlama nedir?Nasıl yapılır? Kuralları var mıdır? Doğaçlamanın önemi ve sınırlar... Oyun kavramına bir özgürlük alanında giriş...Kişinin (Bireyin) kendi ile yüzleşerek tanışması...Uygulamalar Uygulama
4. Hafta Haz, doyum, çocuk, oyun bahçesi , erişkin, oyuncu, değişim, dönüşüm, yaşam üzerine örneklemeli doğaçlama denemeleri ve bunlar üzerine yorum ve kuramsal temellendirmeler Uygulama
5. Hafta Beden, ses, ifade, anlam, anlamlandırma üzerine doğaçlama ve kuramsal temellendirmeler.. Uygulamalar Uygulama
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Düş gücü, yaratım, maske, oyun üzerine doğaçlamalar ve kuramsal temellendirmeler.. Uygulamalar Uygulama
8. Hafta Kukla ve oyun oyuncu ilişkisi üzerine çalışmalar ve bu çalışmalar üzerine düşünceler... Uygulamalar Uygulama
9. Hafta Sanatsal etkinlik alanında doğaçlama ve insanın özgürleşmesine giden yolda doğaçlamayı bir teknik olarak kullanabilmenin yolları... Uygulamalar Uygulama
10. Hafta Oyun kurmak, oyunun kurallarını var etmek, oynamak, oynarken yaşayıp yorumlayarak temsil etmek. Yaşamın bir oyun alanına çevirmek. Keyif heyecanının gelişimine fırsat vermek ... Uygulamalar Uygulama
11. Hafta Kopyacılıktan yaratıcılığa yolculuk. Tek ve farklı olanın peşinde olmak... Uygulamalar Uygulama
12. Hafta Sevgi , barış, kardeşlik duyarlılık sanatın en temel çağrısıdır. Oyunu anlamlı kılan hedef bu çağrıyı yaratıcı estetik bir ürün hale getirebilmektir. Bu çabamızda güven önemli unsurdur. Güven, ayna ve maske sembolleri üzerinden doğaçlama ve düşünceler geliştirmek, tartışmak oyun çıkarmak üzere uygulamalar Uygulama
13. Hafta Hareket, Konuşma, ses nefes ve hitabet üzerine çalışma .. Uygulamalar Uygulama
14. Hafta Disiplinler arası iletişim ve bilgiyi yaratım noktasında kullanabilme becerisi üzerine çalışmalar... Uygulamalar Uygulama
15. Hafta Enerji kullanımı ve gösteri sanatlarında enerjinin kullanımı... Uygulamalar Uygulama
16. Hafta Temel egzersizler, psikolojik derinlik, eleştiri... Yaratıcı Uygulamalar Uygulama
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 70
Derse Devam / Katılım 1 30