Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Seramik Yüzey Tasarımı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı 1/2/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Mekân organizasyonlarında yer alan seramik esaslı öğelerin kullanım alanları ile özelliklerini tanıtarak, öğrenciye üretim tekniklerini uygulamalı olarak göstermek ve kendilerinin de uygulamalarını sağlamaktır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Alev Oskay
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görsel ve uygulamalı olarak anlatım ile öğrencinin uygulama yapmasının sağlaması.
Temel Kaynaklar ARCASOY, A. , “Seramik Teknolojisi”, 1983, M.Ü., G.S.F:, Seramik Bölümü Yayınları No:1, İstanbul.
YILMABAŞAR, J., “Jale Yılmabaşar Seramikleri ve Yöntemleri”, 1980, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar Erinç M.S., “Mustafa tunçalp”,2003, Mas Matbaacılık, İstanbul.
Gezgin,Ü., “İlgi Adalan”,2000, bilim Sanat Galerisi Yayını, İstanbul.
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Haftalık ders programının tanıtımı ve işleyiş yöntemlerinin anlatılması. Sözlü Anlatım
2. Hafta Serbest şekillendirme yöntemleri Plaka ile şekillendirme: Duvar panosu; tek parçalı, çok parçalı ve modüler. Mekân seçimi istenerek mekâna uygun tasarım sürecinin anlatılması. Sözlü Anlatım
3. Hafta Çalışmaya devam. Seçilen mekânların ve eskizlerin üzerinde tartışma ve uygulamaya geçilmesi. Uygulama
4. Hafta Uygulama çalışmasına devam. Uygulama
5. Hafta Uygulama çalışmasına devam. Uygulama
6. Hafta Ara Sınav
7. Hafta Serbest şekillendirme yöntemleri Plaka ile şekillendirme: Kalıp kullanarak form tasarımının anlatılması. Konu; aydınlatma elemanı. Sözlü Anlatım
8. Hafta Kalıp kullanarak form tasarımı uygulamasına devam. Uygulama
9. Hafta Dekor teknikleri: Ajur yönteminin anlatılması ve form üzerinde uygulama yapılması. Uygulama
10. Hafta Dekor teknikleri: Angop ile alçak kabartma yönteminin anlatılması ve uygulama yapılması. Uygulama
11. Hafta Raku Çalıştayı için form tasarımı yapılması Uygulama
12. Hafta Çalışmaya devam. Uygulama
13. Hafta Çalışmaya devam. Uygulama
14. Hafta Raku Çalıştayı Uygulama
15. Hafta Yapılan tüm çalışmaların pişirime hazırlanması. Uygulama
16. Hafta Yapılan tüm işlerin renklendirilmesi ve pişirimi. Uygulama
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 30
Final 1 40