Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri

Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı Öğrencilerin medyadaki gerek ulusal gerekse evrensel işleyişi, pratik göstergelerle tartışmaları; müşteri olarak medyadan satın aldıkları algıları doğru temeller üzerine oturtmaları için rehberlik; yakından izledikleri kanaat önderlerini değerlendirmelerinde pasif alıcı konumundan aktif değerlendirici konumuna taşınmaları; medyanın birey ve toplumu nasıl etkilediğini izleyebilme becerisi kazanmaları; genel olarak düşünsel planda “bütünlenmiş” bir yetişkin olarak üniversite sonrası hayata daha hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam zorunludur.
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör.İlker Sarıer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 13:00-14:45, Ataköy Yerleşkesi, Amfi B12
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör.İlker Sarıer, Cuma, 16:00-17:00, Ataköy yerleşkesi, 2B17
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Program esas olarak karşılıklı etkileşimle sürdürülür. Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
Temel Kaynaklar Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, İbrahim E. Bilici, Nobel yayıncılık, Baskı Sayısı : 2. Basım (2018), ISBN: 9786051338392 Medya ve Demokrasi, Joan Keane (2015) ISBN 9755390308 Günlük gazeteler, gazete ekleri, iş, ekonomi ve toplumsal yaşam ile ilgili dergiler
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Türk Basın Tarihine Kısa Bir Bakış Program esas olarak karşılıklı etkileşimle sürdürülür. Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
2. Hafta Liderler, imajlar ve medya Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
3. Hafta İnsan Hakları, Demokrasi ve Medya Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
4. Hafta Kitlesel Medya Nasıl Bir Satıcı Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
5. Hafta Kimlikler ve Medyanın Kimlikler Üzerindeki Rolü Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
6. Hafta Bir ekol olarak “alaturka” nedir ve dünya kültürleri üzerine etkisi Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
7. Hafta Gazetelerde ve televizyonlarda düşüncenin ve yorumun yeri neresidir? Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
8. Hafta Medya (gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya) hakkındaki algılar Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
9. Hafta Medya ile siyaset, iş dünyası ve sanat dünyasının ilişkileri Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
10. Hafta Sosyal medya gerçeği ile klasik medya arasındaki yakınlık ve uzaklık nasıl anlaşılmalıdır? İnternet teknolojisinin üstünlükleri ve zaafları nelerdir? Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
11. Hafta Medyada Marka Terörü. İnsan ve eşya olarak markalaştırılan unsurların okur ve izleyicilerde yarattığı psikolojik etkiler Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
12. Hafta Medya ve hukuk Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
13. Hafta Yerel medya ile küresel medya arasındaki etkileşimler Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
14. Hafta Medya okur yazarlığı nedir? Dinleme, anlama, sorma ve sorgulama aşamalarını içerir. Yazılı ve görsel sunumlar, günlük gazete ve haftalık dergilerden örnekler sınıfa getirilir. Medya ve Basın tarihi ile ilgili kitaplar irdelenir.
15. Hafta Yarıyıl sonu sınavı
16. Hafta Bütünleme
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 14 70
Final 1 30