Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Gelişen dünyanın özellikle düşüncede ve teknolojide durmadan çağ atlaması ulusların birbiriyle ilişkilerini sınırları kaldıracak düzeye gelmiştir. Burada en önemli görev medyaya düşmektedir. Siyasette, sanat ve kültürde, uluslararası ilişkilerde, insan haklarında, yaşam biçimlerinde, ekonomik alanlarda, sporda ve sağlıkta insanların birbiriyle kaynaşmaları; ulusların barış içinde yoksulluğu yenmek varsıllığa ulaşmalarında kitle iletişim araçlarının sınırsın bir rolü olduğu gerçektir. Bu nedenle saydığımız konularda geniş kültür sahibi olan; uluslar arası medyanın önemini kavrayan ve bu yolda ciddi eğitim gören öğrencilere gereksinim olduğu açıkça görülüyor. Bilişim çağının bilinçli ve bilgili elemanları sayesindedir ki dünya insanlarının ‘kardeşlik’ içinde yaşamaları sağlanabilsin. Bu ders saydığımız nitelikli öğrencileri yaşama hazırlamak için hedeflenmiştir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Serfiraz Ergun
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 11:00-12:45, Ataköy Yerleşkesi, 4B1214
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Serfiraz Ergun, Pazartesi, 14:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, 1D0305
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Dünya medyasını ve doğal olarak Türk medyasının dünü ve bugünüyle iyi öğrenip iyi tahlil etmek. Mümkün olduğu kadar ulusal medya ve küresel medyadan; haberde, söyleşide, röportajda, eğlencede, filmlerden zaman zaman canlı örneklerle uygulama yapmak.

Temel Kaynaklar  -Özdemir, Sadi. Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme, İstanbul: Timaş Yayınları,1998.
-Adaklı, Gülseren. Türkiye’de Medya Endüstrisi,İstanbul:Ütopya Yayınları, 2006.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Öğrenciye medya felsefesinin anlatılması gazete, radyo, tv, internetin tarihçesi üzerinde durulması. Sözlü anlatım
2. Hafta Medyanın tarihsel gelişmesinde Türk medyasının gelişme evreleri ve eğitim sisteminin incelenmesi. Sözlü anlatım
3. Hafta Medyanın tarihsel gelişmesinde Türk medyasının gelişme evreleri ve eğitim sisteminin incelenmesi. Sözlü anlatım
4. Hafta Kitle iletişim araçlarının öneminin incelenmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Medyanın içeriğinin oluşturulması. Öğrencinin uygulama yapması sağlanarak konuyu kavramasını sağlamak. Sözlü anlatım
6. Hafta Genel tekrar. Sözlü anlatım
7. Hafta Vize Vize
8. Hafta Medyada yayınlanacak haberlerin nitelik ve nicelikleri yönünden kamuoyu üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi. Sözlü anlatım
9. Hafta Ulusal, küresel, yerel nitelikli gelişmelerin yansıtılmasında hedefe varmak için kitle iletişim araçlarına gerekli olan etik değerlere uygun hareket etmek Sözlü anlatım
10. Hafta Ulusal, küresel, yerel nitelikli gelişmelerin yansıtılmasında hedefe varmak için kitle iletişim araçlarına gerekli olan etik değerlere uygun hareket etmek. Sözlü anlatım
11. Hafta Düşünsel nitelikli programlar, belgesel nitelikli programlar, eğlence nitelikli programlar arasındaki farklar ve uygulama yolları ve bu konuda ulusal medya ile evrensel medyanın karşılaştırılması. Sözlü anlatım
12. Hafta Düşünsel nitelikli programlar, belgesel nitelikli programlar, eğlence nitelikli programlar arasındaki farklar ve uygulama yolları ve bu konuda ulusal medya ile evrensel medyanın karşılaştırılması. Sözlü anlatım
13. Hafta Eğitim gören öğrencinin kısada olsa teknikle ilgili bilgi edinmesi. Kamera önü veya kamera arkası ışık veya dekor üzerine bir genel kültür elde etmesi. Sözlü anlatım
14. Hafta Genel tekrar. Sözlü anlatım
15. Hafta Final Final
16. Hafta Final Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Derse Devam / Katılım 14 20
Final 1 40