Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İletişim Dili

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISNU0001 İletişim Dili 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Bilimlerarasında köprü işlevi gören iletişim alanında yaşanan değişimlerin, toplumsal yaşam üzerindeki etkisi irdelenerek, kitle iletişim araçlarının insanların algılayışı ve iletişim kurma biçimleri üzerindeki gücünün ele alınmasıyla, kitle iletişim araçlarının ve yeni iletişim teknolojilerinin sonucunda oluşan yeni kültürel, toplumsal değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09.00:10.45, Ataköy Yerleşkesi 2B0305
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız, Pazartesi 11.00:12.00, Ataköy Yerleşkesi, 1D0305
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  
Kuramsal derslerde örneklerle kitle iletişim araçlarının etkisi, örneklerle ve tartışmalarla gerçekleştirilecektir.
Temel Kaynaklar -Bulut, Mesut. Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete ve İnternet, Ankara: Tek Ağaç Yayınevi, 2006.

-Mutlu, Mustafa. Kitle İletişimde Yaklaşımlar, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2008. .

-Bilgili, Can. ve Akbulut, Nserin Tan. Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, İstanbul: Beta Yayınevi, 2009.

-Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, Der Yayınları, 1997.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi. Sözlü anlatım.
2. Hafta İletişim ve kitle iletişim kavramlarının tanımlanması. Sözlü anlatım.
3. Hafta İletişim türlerinin belirtilmesi. Sözlü anlatım.
4. Hafta İletişim türleri içinde kitle iletişimin yerinin incelenmesi. Sözlü anlatım.
5. Hafta Kitle iletişimin diğer iletişim türlerinden farklarının ortaya konulması. Sözlü anlatım.
6. Hafta Kitle iletişimin tarihsel süreç için gösterdiği gelişiminin ele alınması. Sözlü anlatım.
7. Hafta Vize . Vize .
8. Hafta Kitle iletişim araçları ve yeni teknolojiyle bağının irdelenmesi. İletişimin sınıflandırılması. İletişimin amaçları. İletişimin temel özellikleri. İletişim kavramının farklı görüşler doğrultusunda ve değişen toplumsal koşullar, teknolojik olanaklar çerçevesinde ele alınması. Uygulama örnekleri üzerinden niteliklerine göre iletilerin sınıflandırılması. Sözlü anlatım.
9. Hafta Kitle iletişim araçlarının gelişen iletişim teknolojileriyle toplumsal yaşam içindeki farklılaşan yerinin ele alınması. Sözlü anlatım.
10. Hafta Kitle iletişim araçlarının gelişen toplumsal yaşam üzerindeki etkisinin çeşitli uygulama örnekleriyle tartışılması. Sözlü anlatım, Vaka analizi.
11. Hafta Kitle iletişim araçlarının gelişen toplumsal yaşam üzerindeki etkisinin çeşitli uygulama örnekleriyle tartışılması. Sözlü anlatım, Uygulama.
12. Hafta Kitle iletişim araçlarının da etkisiyle oluşan yeni kültürel ve toplumsal değerlerin irdelenmesi. Sözlü anlatım, Vaka analizi.
13. Hafta Kitle iletişim araçlarının da etkisiyle oluşan yeni kültürel ve toplumsal değerlere ilişkin güncel örneklerin verilerek, tartışılması. Sözlü anlatım, Vaka analizi.
14. Hafta Genel tekrar. Sözlü anlatım.
15. Hafta Final. Final.
16. Hafta Final. Final.
17. Hafta Final. Final.
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Sınıf Çalışmaları 1 5
Final 1 60