Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İletişim Metinleri Çözümlemeleri I

İletişim Metinleri Çözümlemeleri I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
Metin çözümlemesi ile ilgili temel kavramlar tanımlanarak, sözkonusu alanla ilgili çözümleme yöntemlerinin aktarılması ve çeşitli iletişim alanında kullanılan metinlerin bu yöntemler ve kavramlara bağlı kalınarak ele alınması yoluyla metinleri öğrencilerin anlamaları, yorumlamaları ve anlma-anlatım becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Işıklar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 15:00-16:45, Ataköy Yerleşkesi, Amfi B1-4
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Işıklar
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kuramsal ve Uygulama (sunum ve çözümlemeler)
Temel Kaynaklar - Kıran, Zeynel ve Kıran, Ayşe (Eziler). Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2007.
- Zeybek, Işıl. Topluluğa Seslenme, İstanbul: ID Kitabevi, 2004.
- İnceoğlu, Yasemin Giritli. Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2009.
- Parsa, Seyide ve Parsa, Alev Fatoş. Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 2002.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma, ders hakkında genel bilgi. Sözlü anlatım.
2. Hafta Metin kavramı ve türleri. Sözlü anlatım.
3. Hafta Metin çözümlemesi ve 6 düzlemde metin çözümlemesi. Sözlü anlatım.
4. Hafta Edimbilimsel düzlemde metin çözümlemesi ve örnek uygulama. Sözlü anlatım, Uygulama.
5. Hafta Edimbilimsel düzlemde çözümleme uygulaması ve sözdizimsel düzlemde çözümleme (temel kavramlar). Sözlü anlatım, Uygulama.
6. Hafta Sözdizimsel düzlemde çözümleme uygulama örnekleri. Sözlü anlatım, Uygulama.
7. Hafta Ara Sınav. Ara sınav
8. Hafta Anlambilimsel düzlemde çözümleme (temel kavramlar) ve uygulama örnekleri. Sözlü anlatım, Uygulama.
9. Hafta Anlambilimsel düzlem ve Retorik. Uygulama Örnekleri. Sözlü anlatım, Uygulama.
10. Hafta Metin çözümleme uygulama örnekleri. Sözlü anlatım, Uygulama.
11. Hafta Metin çözümleme uygulama örnekleri (reklam metinleri). Sözlü anlatım, Uygulama.
12. Hafta Metin çözümleme uygulama örnekleri (film çözümlemesi). Sözlü anlatım, Uygulama.
13. Hafta Metin çözümleme uygulama örnekleri (köşe yazısı çözümlemesi). Sözlü anlatım, Uygulama.
14. Hafta Genel Tekrar. Sözlü anlatım.
15. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
16. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
17. Hafta Değerlendirme Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 14 0
Final 1 60