Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI2001 2 İngilizce II 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin İngizceyi temel düzeyde anlamalarını sağlayarak temel konular hakkında konuşturmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Seval SARIYILDIZ AKSU, Öğr. Gör. Özay ŞEKER, Öğr. Gör. Ebru TEMİZ, Öğr. Gör. Belgin YAZICI, Öğr. Gör. Zehra ÇOBAN, Öğr. Gör. Ayşegül GEZEK, Öğr. Gör. Zeki TOY
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Uzaktan Öğretim
Görüşme Saatleri ve Yeri Görüşme saatleri her akademik dönem için uzaktan öğretim potalı olan CATS' sayfasında ilan edilir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uzaktan öğretim.
Temel Kaynaklar Haftalık konu anlatım amacıyla hazırlanmış ve seslendirilmiş powerpoint slaytlar.
Diğer Kaynaklar Öğrenilen konuların uygulamalarının yapıldığı çalışma dosyaları.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bir kentte karşımıza çıkabilecek bazı yer adları, there is, there are ile yapılan olumlu olumsuz ve soru cümleleri. Uzaktan Öğretim.
2. Hafta be going to ve will kullanarak gelecek hakkında konuşmak. Uzaktan Öğretim.
3. Hafta Mekanlar, mekan belirten edatlar, geçmişe ait durumlar ile ev ile ilgili sözcükler. Uzaktan Öğretim.
4. Hafta Geçmişte yapılan eylemler hakkında konuşmak, Simple Past Tense. Uzaktan Öğretim.
5. Hafta İş dünyasında yinelenen eylemler, yapabildiklerimiz, önerilerde ve önemli konularda tavside bulunmak, ikram ve rica kavramları için gerekli dil ögeleri. "can, can't, should, shouldn't, have to and don't have to" Uzaktan Öğretim.
6. Hafta Tens tekrarı: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Future Tenses. Uzaktan Öğretim.
7. Hafta Meslek isimleri, insanları birbirleriyle tanıştırmak, onlar hakkında çeşitli sıfatlar kullanarak bilgi vermek ve sorular sormak. Uzaktan Öğretim.
8. Hafta Bir restaurant ya da kafede yiyecek içecek siparişi vermek ve yiyecek içeceklerin miktarlarından bahsederken gerekli olan sözcükler. Sayılabilen ve sayılamayan isimler.- ara sınav ARA SINAV
9. Hafta Yapabildiğimiz şeylerden bahsetme, tavsiyelerde bulunma, gereklilikler konusunda konuşma ile yol tarifi ve talimat verme. Durum zarfları. Bilgisayar kullanımı ile ilgili kelimeler. Uzaktan Öğretim.
10. Hafta Yol tarifi sormak ve vermek, yer ve yön edatları. Uzaktan Öğretim.
11. Hafta İki ya da daha fazla sayıdaki nesneleri karşılaştırma. Ev kiralama sırasında kullanılabilecek kelimeler. QUIZ
12. Hafta Coğrafi yer adları ve bu yerlerin karşılaştırılmalarında kullanılan sıfatlar. Uzaktan Öğretim.
13. Hafta "do" ve "make" fiilleriyle yapılan cümleler, "get" ve belirtili - belirtisiz tanımlıklarla üretilmiş fiil öbekleri. Çevremizdeki dükkan ve mağazalara ilişkin sözcükler. Uzaktan Öğretim.
14. Hafta Tavsiye isterken ya da verirken kullanılan sözcük ve cümle yapıları. Gerund ve infinitive diye adlandırılan fiilimsiler. Uzaktan Öğretim.
15. Hafta Final Sınavı FİNAL SINAVI
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1Öneride bulunmak, karşılaştırma yapabilmek ve hayat hakkında konuşabilmek.
ÖÇ-2Direkt bilgi alışverişini gerektiren günlük ve rutin basit konularda iletişim kurabilmek.
ÖÇ-3Basit kalıpları kullanarak geçmişinden, yaşadığı çevreden, ve ihtiyaç duyulan durumlardan bahsedebilmek.
ÖÇ-4Tasvir paragrafları, postakartları ve teşekkür mektupları yazabilmek.
ÖÇ-5Kısa prezentasyonlar yapabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--