Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ELT1001          
ELT1002          
ELT1003           
ELT1004          
EMB0001          
ELT2001          
ELT2002          
ELT2003           
ELT2004          
ELT2005          
EMB0004          
ELT3002          
ELT3003           
ELT3001          
ELT3004          
EMB0008          
ELT 4001          
ELT4002          
ELT4003          
ELT4004          
ELT5001          
EMB0011          
ELT5002          
ELT5003          
EMB 0012          
ELT6001          
EMB0009          
ELT6002          
ELT6003          
EMB0010          
ELT 7001          
ELT7002          
EGK0008          
ELT7003          
EMB 00014          
ELT8002          
EMB0013          
ELT8001          
EMB0003          
EMB0002          
EMB0007          
EMB0005          
EMB0006          
ELT0001          
ELT0002          
ELT0003          
ELT0004          
ELT0005          
ELT0007          
ELT0006          
ELT0008          
ELT0009          
ELT0010          
ELT0011          
ELT0012          
ELT0013          
EMB0015          
EMB0016          
EMB0017          
EMB0018          
EMB0019          
EMB0020          
EMB0021          
EMB0022          
EMB0023          
EMB0024          
EMB0025          
EMB0026          
EMB0027          
EMB0028          
EMB0029          
EMB0030          
EMB0031          
EMB0032          
EMB0033          
EMB0034          
EMB0035          
EMB0036          
EGK0009          
EGK0010          
EGK0011          
EGK0012          
EGK0013          
EGK0014          
EGK0015          
EGK0016          
EGK0017          
EGK0018          
EGK0019          
EGK0020          
EGK0021          
EGK0022          
EGK0023          
EGK0024          
EGK0025          
EGK0026          
ELT1005          
ELT 2006          
ELT2006          
ELT1005