Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
- İspanyolcanın temel gramer kurallarını öğretmek ve basit ve bileşik cümleler kurabilmelerini, kendilerini ve ailelerini tanıtabilmelerini sağlamak,

- Öğrencilere yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade etmeyi, geniş zamanda (düzenli ve düzensiz) fiilleri kullanmayı öğretmek
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta ''Hay'' ve ''Estar'' kullanımı. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta "Muy"’ ve "mucho" kullanımı. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta İşaret sıfatarı ve zamirleri. Haftanın günleri. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta İyelik sıfatları. Aylar. Mevsimler. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Sıfatların üstünlük derecesi Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Hava durumu. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Ara sınav.
8. Hafta Ne?, Hangi?, Nerede?, Kaç tane? soruları. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
9. Hafta Aile. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta İnsanların fiziksel ve karakter özellikleri. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta İnsanları tanımlama. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta «Beğenmek» filli. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta «Beğenmek» filli. Tekrar. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Tekrar. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final sınavı.
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--