Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yabancı Dil 2 (İspanyolca)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2006 2 Yabancı Dil 2 (İspanyolca) 2/0/0 Z SPANISH 2
Dersin Amacı
- İspanyolcanın temel gramer kurallarını öğretmek ve basit ve bileşik cümleler kurabilmelerini, kendilerini ve ailelerini tanıtabilmelerini sağlamak,

- Öğrencilere yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade etmeyi, geniş zamanda (düzenli ve düzensiz) fiilleri kullanmayı öğretmek
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Natalia Demirkapılı
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
Temel Kaynaklar ''Aula Internacional 1''
Diğer Kaynaklar Eğitmen tarafından hazırlanan çalışma materyali,internet ve farklı kitaplardan derlenmiş fotokopiler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ne?, Hangi?, Nerede?, Kaç tane? soruları. "Muy"’ ve "mucho" kullanımı. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta ''Hay'' ve ''Estar'' kullanımı. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta İşaret sıfatarı ve zamirleri. Haftanın günleri. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta İyelik sıfatları. Aylar. Mevsimler. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Sıfatların üstünlük derecesi Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Hava durumu. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Tekrar. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Aile. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta İnsanları tanımlama. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta «Beğenmek» filli. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Geniş zamanda düzenli ve düzensiz fiiller. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Geniş zamanda düzenli ve düzensiz fiiller. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Tekrar. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final sınavı.
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10