Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öğretim Teknolojileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0007 3 Öğretim Teknolojileri 2/0/0 Z Turkish 3
Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının İngilizce eğitiminde hedefle kitlenin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim-öğretim süreçlerine öğretim teknolojilerini entegre edebilir ve materyal geliştirebilir. Teknoloji entegrasyonu yapılmış derse ilişkin karşılaşılan problemleri tespit ederek alternatif çözümler üretebilir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Taibe Kulaksız
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma B Grubu (09:00-10:50) Cuma A Grubu (11:00-12:50) BK PC LAB
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 13:00-17:00- Basın Ekpsres Kampüsü B Blok 10. Kat Ofis 2
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje tabanlı öğrenme

 Gösterip yaptırma

 Grup çalışması

Görev tabanlı öğrenme

Problem tabanlı öğrenme
Temel Kaynaklar

1) Kitap Adı: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı), Editör: Emine CABI, Yayınevi: Pegem Akademi

2) Kitap Adı: Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Nezih Önal, Yayınevi: Pegem Akademi

3) Kitap Adı: Öğretim Teknolojileri, Editör:Tuğba YANPAR YELKEN, Yayınevi: Anı Yayıncılık

4) Kitap Adı: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Editör: Adile Aşkım KURT, Yayınevi: Nobel Yayıncılık 

5)Derste önerilen web sayfaları, ders notları

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş
2. Hafta Öğretim Teknolojileri- 21. Yüzyıl Öğretmen ve Öğrenci Yeterlikleri Beyin Fırtınası, Grup çalışması
3. Hafta Eğitimde Bulut Uygulamalar Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
4. Hafta Eğitimde 2 Boyutlu Görseller Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
5. Hafta Eğitimde Sunu Uygulamaları Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
6. Hafta Eğitimde Dijital Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
7. Hafta Eğitimde Animasyon Uygulamaları Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Eğitimde Video Uygulamaları Görev tabanlı öğrenme, gösterip yaptırma
10. Hafta Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Grup çalışması, problem tabanlı öğrenme
11. Hafta Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Grup çalışması, problem tabanlı öğrenme
12. Hafta Proje Sunumları Proje Tabanlı öğrenme
13. Hafta Proje Sunumları Proje Tabanlı öğrenme
14. Hafta Proje Sunumları Proje Tabanlı öğrenme
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 33
Portfolyo 1 33
Final 1 34


Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10