Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eğitim Sosyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0003 1 Eğitim Sosyolojisi 2/0/0 Z Turkish 3
Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı eğitim, sosyoloji ve eğitim sosyolojisi kavramlarını tanımlayabilmektir. Eğitim sosyolojisinin önemini ve farklı toplumsal kurumlar ile olan ilişkisini açıklayabilmektir ve eğitim sosyolojisinin eğitim paydaşlarına ve özellikle eğitimcilere olan katkısını tartışabilmektir.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Feryal Gündüz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 9:00-10:50, A-403; Perşembe, A-403, 11:00-12:50
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sunuş v e Araştırma yoluyla öğretim stratejisi- anlatım, tartışma ve grup çalışması yöntemleri, soru-cevap, gösteri ve sunum teknikleri
Temel Kaynaklar

1.      Bayrak, C., Şimşek, H., Suğur, N., Aypay, A., Şişman, M., Özdemir, S., Özcan, M., Erkılıç, T. ve Kesim, E. ( (2011). Eğitim Sosyolojisi, A. Boyacı (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Diğer Kaynaklar

1.      Tezcan, M. (2015). Eğitim Sosyolojisi, 15.baskı. Ankara: Anı yayıncılık

2.      Akyüz, H. (2018). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

3.      Aydın, M. (2014). Toplum, Kültür, Eğitim. Ankara: Pegem akademi yayınları

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Tanışma ve Dersin Kuralları ile İlgili Bilgilendirme
2. Hafta Eğitim ve toplum ile ilgili temel kavramlar: Eğitim, toplum ve eğitim sosyolojisi kavramlarının tanımı Eğitim sosyolojisinin önemi Dünyada ve Türkiye’de eğitim sosyolojisinin gelişimi Eğitim sosyolojisindeki kuramsal yaklaşımlar Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
3. Hafta Eğitimde amaçlar ve toplumsal sistem: Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları Amaçlar ve değerler arasındaki ilişkiler Eğitim sosyokültürel amaçları Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
4. Hafta Eğitim ve toplumsal kurumlar: Toplum ve toplumsal kurumlar kavramları Toplumsal kurumların eğitim kurumuyla etkileşimi Bir toplumsal kurum olarak eğitim Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
5. Hafta Eğitim ve toplumsal kurumlar: Eğitim ve aile kurumu Eğitim ve ekonomi kurumu Eğitim ve siyaset kurumu Eğitim ve din kurumu Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
6. Hafta Eğitim ve toplumsal değişme: Eğitimin bireysel işlevleri Toplumsal değişim ve dönüşüm aracı olarak eğitim ve okul sistemi Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
7. Hafta Eğitim ve toplumsal hareketlilik: Toplumsal hareketlilik ile ilgili temel kavramlar Toplumsal tabakalaşma sistemleri Eğitim ve toplumsal hareketlilik ile ilgili tartışmalar Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Toplumsal bir sistem olarak okul ve sınıf: Sistem kavramı Toplumsal açık bir sistem olarak okul Açık bir sistem olarak okulun öğelerinin özellikleri Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
10. Hafta Eğitim ve okulun kültürel temelleri: Kültür ile ilgili temel kavramlar Küreselleşme sürecinde eğitim ve kültür: Okul kültürü ve okul kültürünün öğeleri Okul kültürünün oluşmasında ve değişmesinde okul içi etmenler Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
11. Hafta Bilgi toplumunda eğitim ve öğretmenlik mesleği: Toplumsal değişim ve öğretmenlik Öğretmenin nitelikleri Öğretmenliğin meslekleşme koşulları Sunuş yoluyla öğretim stratejisi- anlatım ve tartışma yöntemleri, soru-cevap ve gösteri teknikleri
12. Hafta Eğitim üzerine bir sosyolojik inceleme çalışması gerçekleştirme ve sunma: Eğitim üzerine gerçekleştirilen sosyolojik incelemelerin sınıfta sunulması Sunulan sosyolojik incelemeyi nedenleri, sonuçları, doğruluğu, önemi ve katkısı gibi özellikleri açısından sınıfça tartışılması Araştırma yoluyla öğretim stratejisi- anlatım, tartışma ve grup çalışması yöntemleri, soru-cevap, gösteri ve sunum teknikleri
13. Hafta Eğitim üzerine bir sosyolojik inceleme çalışması gerçekleştirme ve sunma: Eğitim üzerine gerçekleştirilen sosyolojik incelemelerin sınıfta sunulması Sunulan sosyolojik incelemeyi nedenleri, sonuçları, doğruluğu, önemi ve katkısı gibi özellikleri açısından sınıfça tartışılması Araştırma yoluyla öğretim stratejisi- anlatım, tartışma ve grup çalışması yöntemleri, soru-cevap, gösteri ve sunum teknikleri
14. Hafta Eğitim üzerine bir sosyolojik inceleme çalışması gerçekleştirme ve sunma: Eğitim üzerine gerçekleştirilen sosyolojik incelemelerin sınıfta sunulması Sunulan sosyolojik incelemeyi nedenleri, sonuçları, doğruluğu, önemi ve katkısı gibi özellikleri açısından sınıfça tartışılması Araştırma yoluyla öğretim stratejisi- anlatım, tartışma ve grup çalışması yöntemleri, soru-cevap, gösteri ve sunum teknikleri
15. Hafta Final
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Eğitim, sosyoloji ve eğitim sosyolojisi kavramlarını tanımlar ve aralarındaki ilişkiyi açıklar.
ÖÇ-2Bir toplumsal kurum olarak eğitimin özelliklerini açıklar.
ÖÇ-3Dünyada ve Türkiye’de eğitim sosyolojisine katkı yapan önemli bilim insanlarının katkılarını bilir ve tartışır.
ÖÇ-4Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarını açıklar ve bu amaçlar ile toplumsal değerler arasındaki ilişkiyi kavrar.
ÖÇ-5Eğitim ve farklı toplumsal kurumlar (aile, siyaset, ekonomi, din vb.) arasındaki ilişkiyi açıklar.
ÖÇ-6Eğitimin bireysel ve toplumsal işlevlerini ifade eder.
ÖÇ-7Açık bir sistem olarak okul sistemini oluşturan temel öğeleri açıklar ve okul sisteminin öğelerini etkileyen etmenleri tartışır.
ÖÇ-8Kültür kavramının tanımını yapar ve kültür, eğitim ve okul arasındaki ilişkiyi açıklar.
ÖÇ-9Okul kültürünün öğelerini ve alt öğelerini açıklar.
ÖÇ-10Bilgi toplumundaki bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri ve öğretmenlik mesleğini meslekleşme koşullarını bilir ve tartışır.
ÖÇ-11Eğitim ve toplumsal değişimin ilişkisini açıklar. Toplumsal değişimin eğitimi, eğitimin de toplumsal değişimi nasıl etkilediğini kavrar.
ÖÇ-12Toplumsallaşma, toplumsal statü, toplumsal hareketlilik ve toplumsal tabakalaşma kavramlarını tanımlar.
ÖÇ-13Eğitimde fırsat eşitliği kavramını tanımlar ve Türkiye’deki uygulamalarını değerlendirir.
ÖÇ-14Eğitim üzerine bir sosyolojik inceleme yapabilme becerisine sahip olur. Gerçekleştirdiği bir sosyolojik inceleme çalışmasını sunar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10