Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Okullarda Rehberlik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0013 8 Okullarda Rehberlik 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Dersin amacı; iki veya daha fazla ülkenin eğitim sistemlerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak, gelişmiş ve gelişmekte olan çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, amaç ve politikalarını incelenmek ve bunları Türk eğitim sistemi ile karşılaştırmaktır.  


Ön Koşullar
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 10:00-11:50 4B0305
Görüşme Saatleri ve Yeri Mürşide Demirkol
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt

Temel Kaynaklar  Ö.Demirel (2000) Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 İ.Erdoğan (2000) Çağdaş Eğitim Sisitemleri. İstanbul: Sisitem Yayıncılık
Diğer Kaynaklar  A. Türkoğlu (1998) Karşılaştırmalı Eğitim. Adana: Baki Kitabevi

G. Ültanır (2000) Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi. Ankara: Eylül Yayıncılık.

İ.E. Başaran (1994) Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara. Başaran
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Karşılaştırmalı eğitim genel tanıtım
2. Hafta Türk Eğitim Sisteminin İncelenmesi
3. Hafta Almanya Eğitim Sisteminin İncelenmesi
4. Hafta Avusturya Eğitim Sisteminin İncelenmesi
5. Hafta Danimarka Eğitim Sisteminin İncelenmesi
6. Hafta Finlandiya Eğitim Sisteminin İncelenmesi
7. Hafta Fransa Eğitim Sisteminin İncelenmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İtalya Eğitim Sisteminin İncelenmesi
10. Hafta Belçika Eğitim Sisteminin İncelenmesi
11. Hafta İngiltere Eğitim Sisteminin İncelenmesi
12. Hafta İsveç Eğitim Sisteminin İncelenmesi
13. Hafta İsviçre Eğitim Sisteminin İncelenmesi
14. Hafta A.B.D. Eğitim Sisteminin İncelenmesi
15. Hafta Japonya Eğitim Sisteminin İncelenmesi
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 40
Final 1 35


ÖÇ-1Çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme yapılarını tanır.
ÖÇ-2Çeşitli ülkelerin eğitim denetim sistemlerini tanır ve kavrar.
ÖÇ-3Çeşitli ülkelerin eğitim yönetimlerini tanır.
ÖÇ-4Çeşitli ülkelerin eğitim basamaklarını tanır.
ÖÇ-5Türk Eğitim Sistemi için önerilerde bulunur.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5