Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT8002 8 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama 3/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı
 Dil becerilerinin sınanması ile ilgili kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak, dil yeterliliği ve gelişimi ile ilgili sınav hazırlama süreçlerinin incelenmesi, belirli bir öğrenci grubuna yönelik bir dil testinin hazırlanması- planlama, uygulama ve sonuçların madde analizi ile değerlendirilmesi. Değerlendirme sonuçlarının yazılı bir rapor haline getirilmesi ve sözlü olarak sunulması.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt

Temel Kaynaklar  Bachman L. F. (2000). “Modern language testing at the turn of the century: assuring that what we count counts. ” In Language Testing. 17 (1) 1-42. Sage Pub. 

Brown J. D. (1997) “Computers in language testing: Present research and some future directions.” In Language Learning & Technology. Vol. 1. No. 1. 44-59.

Brown, H.D. (2003). Language assessment principles and classroom practice. New York: Pearson ESL.

Buttler Y. G. & J. Lee. (2010). “The effects of self-assessment among young learners of English.” In Language Testing. 27 (1) 5-31. Sage Pub. 

Diğer Kaynaklar  Fulcher, G. Language testing for Higher Education. Retrieved from http://language testing.info/whatis/scenarios/4hedu.php (date- 14.02.2012)

Genesee, Fred, and John A. Upshur. (1996).Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge language education. Cambridge [England], New York: Cambridge University Press.

Heaton, J.B., (1989). Writing English Language Tests. New York: Longman

Pino-Silva, J. (2007). Student perceptions of computerized tests. In ELT Journal. ELT Journal Advance Access published January 29, 2007. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş. Yabancı dilde sınav hazırlama ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar.
2. Hafta Yabancı dil ölçme ve değerlendirmede kullanılan sınav türlerini amacına (tanıma; yerleştirme; düzey belirlemeye)ve ölçütüne (mutlak ve bağıl değerlendirmeye) göre tanıyabilme.
3. Hafta Yabancı dil öğretimi (ders amaçları, planları ve uygulama arasındaki ilişkiler) ve bunların ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Sınavın güvenilirliği, geçerliliği, uygulanabilirlik ve backwash (sınavın etkisi).
4. Hafta Geleneksel ve alternatif değerlendirme. İlkeleri ve sınıf-içi uygulamaları.
5. Hafta Standardize sınavlar incelenmesi ve standart odaklı değerlendirmenin özellikleri.
6. Hafta Avrupa Ortak Başvuru Metninin çıkış sebeplerinin ve ana hedeflerinin incelenmesi. Avrupa Dil Portfolyosu’nun genel ve sınav amaçlı özelliklerinin irdelenmesi ve MEB’in önderliğinde Türkiye’deki kullanım sahalarını değerlendirmek.
7. Hafta Öz-değerlendirme özellikleri ve ölçme yöntemleri. Küçük yaştaki öğrencileri sınama teknikleri.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yabancı dil ölçme ve değerlendirmede bilgisayar kullanımı.
10. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; dilbilgisi ve sözcük bilgisi ölçme ve değerlendirme.
11. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; dinleme becerilerini ölçme ve değerlendirme.
12. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; konuşma ve telaffuz becerilerini ölçme ve değerlendirme.
13. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; okuma becerilerini ölçme ve değerlendirme.
14. Hafta İngilizce sınav hazırlama analizi; yazma becerilerini ölçme ve değerlendirme.
15. Hafta 14 haftalık süreç sonunda öğrencilerin kazanımlarını ve öğrencilerin bu ders hakkındaki (materyaller, konular, ders işleyiş biçimi) görüşlerini alma. Yılsonu sınav hakkında bilgi verme.
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil öğretiminde, eğitim programların ölçme ve değerlendirmeye etkilerini inceler.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil ölçme ve değerlendirmede kullanılan alternatif ölçme araçlarını (portfolyo, öz-değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listesi, anket v.s.) kullanır.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dildeki temel becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma, dilbilgisi ve sözcük bilgisi) ölçmede ve değerlendirmede kullanılan teknikleri uygular.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil sınav hazırlamada kullanışlılık, güvenilirlik ve geçerlilik çerçevesinde sınav sorularını inceler ve hazırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4