Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Özel Eğitim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB 00014 7 Özel Eğitim 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, özel eğitimin kapsamı ve hedeflerinin, alan bilgisiyle birlikte tanınması; özel eğitim gereksinimli çocukların tanınması, sınıflandırılması ve eğitsel ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Zehra Eminoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, soru-cevap. 
Temel Kaynaklar  

Vuran, S. (Ed.). (2016). Özel Eğitim. Ankara: Maya Akademi. 

Akçamete, G. (Ed.). (2016). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık. 

Friend, M. (Ed.). (2005). Special Education: Contemporary Perspecctives for School Professionals. Boston, MA: Pearson.  

Diğer Kaynaklar Bender, W. N. (Ed.). (2012). Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri (H. Sarı, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. 

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Özel Gereksinimli Çocuklar Sözlü anlatım
2. Hafta Özel Eğitimin Tarihçesi Sözlü anlatım
3. Hafta Özel Eğitimde Roller, Sorumluluklar ve Mevzuat Sözlü anlatım
4. Hafta Engel Türlerine Göre Farklılaşan Eğitsel Yerleştirme Süreci Sözlü anlatım, Teknik gezi
5. Hafta Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Sözlü anlatım
6. Hafta Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Sözlü anlatım
7. Hafta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Güçlüğü Olan Çocuklar Sözlü anlatım
8. Hafta Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar Sözlü anlatım
9. Hafta Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi Sözlü anlatım, Teknik gezi
10. Hafta Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar Sözlü anlatım
11. Hafta Özel Yetenekli Çocuklar Sözlü anlatım
12. Hafta Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Sözlü anlatım, Teknik gezi
13. Hafta İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar Sözlü anlatım
14. Hafta Görme Yetersizliği Olan Çocuklar Sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Özel eğitim alan bilgisine sahip olabilme.
ÖÇ-2Özel eğitime muhtaç öğrencileri sınıflandırabilme.
ÖÇ-3Özel eğitime muhtaç olma nedenlerini belirleyebilme.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3