Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çeviri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT7003 7 Çeviri 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bir alan olarak rehberliği tanıtıp, rehberliğin ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi tanıma tekniklerini açıklama becerisini kazandırmaktır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Soru - cevap

Sunum

Anlatım

Tartışma
Temel Kaynaklar Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkeleri-Yayıma Hazırlayanlar: Mustafa Otrar-İsmet Kemertaş. Nobel Yayınları. Ankara,2016.


Psikolojik Danışma ve Rehberlik-Prof.Dr.Muharrem Kepçeoğlu, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1985.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Rehberliğin tanımı ve tarihçesi
2. Hafta Rehberliğin ilkeleri ve amacı
3. Hafta Rehberlikte yanlış anlayışlar
4. Hafta Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri
5. Hafta Rehberlik ve eğitim
6. Hafta Rehberlik ve diğer alanlar, rehberlik türleri
7. Hafta Ders tekrarı ve Ara sınav
8. Hafta Meslek Danışmanlığında Yaklaşımlar
9. Hafta Rehberlikte Gelişimsel Yaklaşım
10. Hafta Rehberlikte İletişim
11. Hafta Psikolojik Danışma Yaklaşımları
12. Hafta Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi
13. Hafta Özel Eğitimde Rehberlik
14. Hafta Bireyi Tanıma Teknikleri
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Rehberliğin tanımını yapabilir ve tarihçesini açıklama.
ÖÇ-2Rehberliğin ilkelerini ve amacını açıklama.
ÖÇ-3Rehberlikte yanlış anlayışları açıklama.
ÖÇ-4Rehberliğin öğrenci kişilik hizmetlerindeki yeri ve önemini açıklama
ÖÇ-5Rehberliğin eğitimle ilişkisini açıklama
ÖÇ-6Meslek danışmanlığında yaklaşımları açıklama.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6