Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Topluma Hizmet Uygulamaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EGK0008 7 Topluma Hizmet Uygulamaları 1/2/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin çocuklarla birebir ilişki kurmasını sağlamak, gelecekte edineceği mesleğe ilişkin deneyimlerini arttırmaktır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Birsen Tütüniş
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yüz yüze
Temel Kaynaklar MEB 2012 İngiliz Dili Eğitimi Programı

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
2. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
3. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
4. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
5. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
6. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
7. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
8. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
9. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
10. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
11. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
12. Hafta Kurum aktivitelerini izlemek ve katılmak günlük program, günlük plan ve staj dosyalarını oluşturmak
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Günlük plan, program ve staj dosyası oluşturabilir.
ÖÇ-2İngilizce öğretilen eğitim kurumunda farklı yaş gruplarındaki çocukları tanır.
ÖÇ-3İngilizce öğretilen eğitim kurumu program ve aktivitelerini tanır.
ÖÇ-4İngilizce öğretilen eğitim kurumu çalışanlarını tanır.
ÖÇ-5İngilizce öğretilen eğitim kurumunu ve işleyişini tanır.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5