Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0010 6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Araştırma
Temel Kaynaklar  -Sönmez, Ö. F. & Aksoy Ç.B. (2009).Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayınları
Diğer Kaynaklar  -Çoşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriğine ilişkin paylaşım ve tanışma
2. Hafta Araştırma ve uygulama konusuna yönelik paylaşım
3. Hafta Literatür taraması
4. Hafta Literatür taraması
5. Hafta Araştırma ve uygulama konusunun belirlenmesi
6. Hafta Gerekli izinlerin alınması
7. Hafta Ders çalışma haftası
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Araştırma ve uygulama grubuna duyuruların yapılması
10. Hafta Proje çalışması- uygulama
11. Hafta Proje çalışması- uygulama
12. Hafta Proje çalışması- uygulama
13. Hafta Proje çalışması- uygulama
14. Hafta Proje çalışması- uygulama
15. Hafta Proje çalışması- uygulama
16. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Toplumu bilgilendirme amaçlı konferans, panel, kongre vb. etkinliklerin düzenlenmesinde sorumluluk alabilme
ÖÇ-2İşbirliğine dayalı çalışma becerilerini geliştirebilme
ÖÇ-3Bu projeleri uygulama ve sonuçlarını değerlendirebilme
ÖÇ-4Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler tasarlayabilme
ÖÇ-5Toplumda çeşitli sorunların olduğunun farkına varabilme ve bu sorunlara duyarlılık geliştirebilme
ÖÇ-6Topluma hizmet uygulamalarının önemini ifade edebilme
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6