Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil ve Edebiyat Öğretimi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT6003 6 Dil ve Edebiyat Öğretimi II 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Bu ders öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde edebi metinleri ve filmleri anlamlı ve İngilizce öğrenmeyi destekleyici bir biçimde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Konu anlatımı, grup çalışması, sınıf tartışması, proje

Temel Kaynaklar

Brumfit, C.J., & Carter, R. (1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Collie, J., & Slater, S. (1988). Literature in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Whiteson, W. (1996). New Way of Using Drama and Literature in Language Teaching. Alexandria: TESOL

 

Diğer Kaynaklar

Dahl, R. (2007). James and the giant peach. London: Puffin Books.

Duff, A., & Maley, A. (2007). Literature. Oxford: OUP.

Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: CUP.

Mignani, A. (2003). Tales to talk about. Genoa: Black Cat Publishing.

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriğinin tartışılması
2. Hafta İngilizce öğretiminde şiirin kullanımı (çocuklara yönelik yönelik şiir seçimi)
3. Hafta İngilizce öğretiminde şiirin kullanımı (gençler ve yetişkinlere yönelik şiir seçimi)
4. Hafta Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim
5. Hafta Şiir ders planları ve aktivitelerinin sumumu / geribildirim
6. Hafta Seçilen romanın tartışılması: temalar, karakterler, karşılaştırmalı analiz
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
9. Hafta Seçilen romana uygun aktivite tasarlama: Mary Shelley'nin Frankenstein romanı
10. Hafta Frankenstein için tasarlanan seçilmiş aktivitelerin sunumu
11. Hafta Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
12. Hafta Film teknikleri: kısa filmler ve seçilmiş sahneler üzerinden tekniklerin incelenmesi
13. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının hazırlanması
14. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının sunulması
15. Hafta Kısa film projesi: proje taslaklarının sunulması
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Projeler 1 50


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler şiir üzerine ders hazırlayabilmek için gereken becerileri geliştirmiş olur.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler hazırlanan aktivite ve materyallerin amaca ve metne uygun olup olmadığını değerlendirme becerisine sahip olur.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler edebi metinlerin eleştirel bir yaklaşımla okur.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler edebi eserleri incelerken yorum ve düşüncelerini organize eder ve geliştirebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4