Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT6002 6 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı

Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak; okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili süreçlerin analizini ve sınıf içi uygulamalarını yapmak; Ayrıca öğretmen adaylarına belirli bir grup öğrenciye okuma ve yazma becerilerini öğretmek ve dilbilgisi ve kelime öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlamasını sağlamak.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenci sunumları, grup çalışması, sınıf tartışması

Temel Kaynaklar

Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd Ed.) NY: Longman.

Harmer, J. (2007). How to teach English. Pearson, Essex: Longman.

Hedge, T. (2008) Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Hinkel, E. (2006). Current perspectives on teaching four language skills. TESOL Quarterly, 40 (1), 109-131.

 

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dil becerilerinin öğrenilmesi ve öğretimi
2. Hafta Dil becerilerinin öğrenilmesi ve öğretimi (devamı)
3. Hafta Öğrenci özerkliği ve özerkliğin öğretilmesi
4. Hafta Öğrenci özerkliği ve özerkliğin öğretilmesi (devamı)
5. Hafta Okuma becerilerinin öğretilmesi
6. Hafta Okuma becerileri nasıl öğretilir
7. Hafta Okuma becerileri dersinin planlanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yazma becerilerinin öğretilmesi
10. Hafta Yazma becerileri nasıl öğretilir
11. Hafta Yazma becerileri dersinin planlanması
12. Hafta Yapılan örnek ders planlarının sunulması
13. Hafta Yapılan örnek ders planlarının sunulması
14. Hafta Yapılan örnek ders planlarının sunulması
15. Hafta Okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili tekrar ve çıkarımlar
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 50


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili kavramları tanımlar ve açıklar.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler okuma becerilerini öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlar.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler yazma becerilerini öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlar.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler dil bilgisi becerilerini öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlar.
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler okuma ve yazma becerilerinin öğretimi ile ilgili teknikleri ayırt edebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5