Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0009 6 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere çeviri kuramındaki başlıca konuları ve kavramları tanıtmak ve bu kavramlar ışığında Türkçe -İngilizce arasındaki temel ayrımlara dikkatlerini çekerek çevirideki temel konulara ilişkin duyarlıklarını geliştirmektir. 
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-11:50 Ataköy Yerleşkesi 4B11/13
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 12:00-13:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma
Temel Kaynaklar

İngilizce Çeviri Kılavuzu, İsmail Boztaş, Ziya Aksoy, Ahmet Kocaman.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yalın tümceler, iyelik yapıları Tartışma
2. Hafta Var/Yok, ad, zamir ve ad belirleyicileri Tartışma
3. Hafta Too/Enough, dönüşlü yapılar Tartışma
4. Hafta Belgisiz zamirler, karşılaştırma yapıları Tartışma
5. Hafta Koşut yapılar, kiplikler Tartışma
6. Hafta Zamanlar, edilgen yapılar Tartışma
7. Hafta Koşul anlatan yapılar, eylemlik yapıları Tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ver -ing yapıları, -ing ve -ed sıfat görevli yapılar Tartışma
10. Hafta Ettirgen yapı, ad cümlecikleri Tartışma
11. Hafta Wish tümcecikleri, sıfat tümcecikleri Tartışma
12. Hafta Zarf tümcecikleri, cümle başında "it" kullanımı Tartışma
13. Hafta Tümce bağlaçları, özne ile ana eylemin ayrılması Tartışma
14. Hafta Devrik yapılar, dilek ve istek kipleri Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Projeler 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler çeviri kuramlarını ve hangi çeviri kuramının hangi metinlere uygulayabileceğini bilecek
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler Türkçe ile İngilizce arasındaki temel benzerlik ve ayrımlar konusunda duyarlık geliştirecek.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler Türkçe cümleleri, yapısal/iletişimsel/bağlamsal özelliklerini de dikkate alarak çözümleyebilecek ve bu özellikleri koruyarak Türkçe cümleleri İngilizceye aktarabilecekler.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler gerçekleştirdikleri çeviri etkinlikleri sonunda elde ettikleri bilgi ve becerileri dil öğrenme-öğretme süreçlerine aktarabilecekler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4