Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT6001 6 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Bu ders, öğretmen adaylarına çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine uygun dinleme, konuşma, yazma, kelime ve gramer öğretme amaçlı aktiviteleri geliştirme, bu dil becerilerini öğretirken kullanılacak materyalleri hazırlama ve sınıfiçinde uygulama konularında bilgi vermeyi hedeflemektedir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders anlatımı, tartışma, değişik kaynaklardan araştırma yapma, ders planı hazırlama, ders planı sunma

Temel Kaynaklar

Alptekin, C. Erçetin, G., Bayyurt, Y. (2007). Theeffectiveness of a theme-basedsyllabusforyoung L2 Learners.Journal of MultilingualandMulticultural Development. 28(1), s. 1-17
Bourke, J.M. (2006). Designing a topic-basedsyllabusforyounglearners. ELT Journal. 60(3). s. 279-286
Cameron, L. (2001). TeachingLanguagestoYoungLearners. Cambridge: Cambridge UniversityPress
Walsh, S. (2006). Investigating Classroom Discourse. Routledge

Diğer Kaynaklar

Willis, D., Willis, J. (2007). Doing task-based teaching. Oxford: OUP.
Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: OUP.
Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders tanıtımı ve tanışma
2. Hafta Destekli konuşma ve dinleme
3. Hafta Serbest konuşma ve dinleme
4. Hafta İngilizcede okuma
5. Hafta Okuma ve hikaye anlatma, Ders sunumları başlayacak
6. Hafta Hikaye aktiviteleri
7. Hafta Kontrollü yazma aktiviteleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Serbest yazma aktiviteleri
10. Hafta Kelime öğretimi
11. Hafta Gramer öğretimi
12. Hafta Öğrenme becerilerinin gelişimi
13. Hafta Materyal değerlendirme
14. Hafta Öğrenci başarısını değerlendirme
15. Hafta Ders sunumları
16. Hafta Çalışma
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Çocukların yabancı dil becerilerini geliştirmek için uygun materyalleri hazırlayıp kullanma
ÖÇ-2Çocuklara İngilizce öğretmek icin uygun kelime ve gramer aktiviteleri hazırlayabilme
ÖÇ-3Çocuklara İngilizce öğretmek için uygun yazma aktiviteleri hazırlayabilme
ÖÇ-4Çocuklara İngilizce öğretmek için uygun okuma aktiviteleri hazırlayabilme
ÖÇ-5Çocuklara İngilizce öğretmek için uygun konuşma ve dinleme aktiviteleri hazırlayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5