Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sınıf Yönetimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB 0012 5 Sınıf Yönetimi 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Zaman, mekân, araç ve gereçleri en etkin bir şekilde kullanarak, plânlı ve programlı bir şekilde dersin amacını gerçekleştirmek için öğrencilerin derste başarılı olabilmeleri adına öğrencilerle beraber öğretmenin rehberliğinde dersi verimli bir şekilde işleme sürecini gerçekleştirmektir.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 09:00-11:00 Ataköy Yerleşkesi 4C15/17
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 16:00-17:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay

Temel Kaynaklar Cangelosi, J. (2014) Classroom Management Strategies (7th edition), NJ, Wiley.

Diğer Kaynaklar

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Sınıf yönetiminin alanı ve boyutları
3. Hafta Sınıf yönetimi modelleri
4. Hafta Sınıf yönetimini yakın ve uzak çevresi
5. Hafta Sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesi
6. Hafta Öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması
7. Hafta Sınıf kuralları ve işlemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Öğrencilerin derse hazırlanması ve güdülenmesi
10. Hafta Sınıf iletişimi
11. Hafta Zaman yönetimi
12. Hafta Farklı özelliklerdeki sınıfların yönetilmesi
13. Hafta Olumlu sınıf iklimini oluşturulması
14. Hafta İstenmeyen davranışların önlenmesi
15. Hafta İstenmeyen davranışların önlenmesi
16. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Sınıf yönetimi alanını, boyutlarını ve modellerini açıklar.
ÖÇ-2Sınıfın fiziki ve davranış düzenini oluşturmayı ve sürdürmeyi bilir.
ÖÇ-3Uygun sınıf içi iletişim ve etkileşim düzeni oluşturmayı ve sürdürmeyi bilir.
ÖÇ-4Öğretim etkinliklerini uygun biçimde planlamayı ve uygulamayı bilir.
ÖÇ-5Olumlu davranışların devamlılığının sağlanması için uygun koşulları oluşturur.
ÖÇ-6İstenmeyen davranışların çıkış nedenlerini kestirir ve önlemler alır.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6