Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil ve Edebiyat Öğretimi 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT5003 5 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Bu ders, öğretmen adaylarını İngilizce edebi metinler yoluyla öğrencilerinin hem İngilizcelerini hem de okuma ve metin yorumlama becerilerini geliştirmelerini sağlayacak yöntemler ve teknikler konusunda bilgilendirmeyi ve öğretmen adaylarına bu doğrultuda ders ve aktivite hazırlama becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Konu anlatımı, grup çalışması, bireysel çalışma, uygulama örneklerinin incelenmesi, sınıf tartışması

Temel Kaynaklar  Collie, J., Slater, S. (2007). Literature in the language classroom. Cambridge: CUP. Corrado, G. (2007). Mind the characters. Genoa: Black Cat Publishing.

Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: CUP.

McKay, S. (1987). Literature in the ESL classroom. In C. J. Brumfit, &R.A. Carter, (Eds.), Literature and language teaching, pp.191-198, Oxford: OUP.

Diğer Kaynaklar  Brumfit, C.J., & Carter, R. (1986). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Wajnryb, R. (2003). Stories: Narrative Activities for the Language Classroom. Cambridge: CUP.
Whiteson, W. (1996). New Way of Using Drama and Literature in Language Teaching. Alexandria: TESOL
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dünya Edebiyatına Genel Bakış- Kurgu ve Düzyazı
2. Hafta Edebiyat öğretimi: neden, ne ve nasıl?
3. Hafta Dil öğrencileriyle edebiyat kullanma yaklaşımları
4. Hafta Kaynakların seçilmesi ve değerlendirilmesi, sınıfta edebiyat
5. Hafta Öğrencileri seçilen kitapla ilk tanıştırma teknikleri
6. Hafta Seçilen kitaba ilgiyi devam ettirme teknikleri
7. Hafta Seçilen kitaptaki önemli kısımları irdeleme teknikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Seçilen kitaptaki önemli kısımları irdeleme teknikleri
10. Hafta Seçilen kitabın okuması tamamlandıktan sonra kullanılacak genel değerlendirme teknikleri
11. Hafta Çocuklara yönelik örnek ders planlarının incelenmesi (kısa öykü)
12. Hafta Grup çalışması -çocuklara yönelik ders tasarımı/tasarlanan derslerin sunumu
13. Hafta Grup çalışması -çocuklara yönelik ders tasarımı/tasarlanan derslerin sunumu
14. Hafta Grup çalışması -çocuklara yönelik ders tasarımı/tasarlanan derslerin sunumu
15. Hafta Genel takrar
16. Hafta Final sınav haftası
17. Hafta Final sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 35
Final 1 40


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler işlenen edebi metni kullanarak öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi hedefleyen aktiviteler tasarlar.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler işlenen edebi metinle bağlantılı olarak öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi hedefleyen teknikleri uygular.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler kendi öğrencilerinin edebi metinleri anlamaya ve yorumlamaya yönelik becerilerini geliştirmek için ders ve aktivite tasarlar.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler kullanılacak edebi metinlerin uygunluğu ile ilgili değerlendirme yapar.
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler ironi, önceden ima etme , geri dönüş gibi edebi metinlerdeki yazım teknikleri ve anlatım biçimlerini inceler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5