Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT5002 5 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak; dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi ile ilgili süreçlerin analizini ve sınıf içi uygulamalarını yapmak; Ayrıca öğretmen adaylarına belirli bir grup öğrenciye dinleme ve konuşma becerilerini öğretmek amacı ile iletişim odaklı bir ders planı hazırlama imkanı sunmak.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci sunumları, grup çalışması, ders planı hazırlama projesi, değişik kaynakların taranması, sınıf tartışması

Temel Kaynaklar  Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd Ed.)NY: Longman.

Harmer, J. (2003) The practice of English language teaching, Essex: Longman.

Harmer, J. (2007). How to teach English. Pearson, Essex: Longman.

Hedge, T. (2008) Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dil becerilerinin öğretimi : Giriş
2. Hafta Dil öğrenimi ve öğretimine genel bakış: Öğrenci öğrenme ve sınıf ortamı
3. Hafta Dinleme becerileri ve stratejileri nelerdir?
4. Hafta Dinleme becerileri nasıl öğretilir?
5. Hafta Ders planı nasıl yapılır?
6. Hafta Dinleme becerileri dersinin planlanması
7. Hafta Dinleme becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İletişim odaklı sınıf
10. Hafta İletişim odaklı sınıf
11. Hafta Konuşma becerileri ve stratejileri nelerdir?
12. Hafta Konuşma becerileri nasıl öğretilir?
13. Hafta Konuşma becerileri dersinin planlanması
14. Hafta Konuşma becerilerinin öğretimi için yapılan örnek ders planlarının sunulması
15. Hafta Ders planlarının teslimi (proje olarak -dinleme ve konuşma derslerinin yazılı planı)
16. Hafta Genel tekrar
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Projeler 1 30
Final 1 30


ÖÇ-1Konusma becerilerinin ogretimi ile ilgili kavramlari tanımlar.
ÖÇ-2Konusma becerilerinin ogretimi ile ilgili teknikleri ayırt eder.
ÖÇ-3Dinleme becerilerinin öğretimi ile ilgili kavramları tanımlar.
ÖÇ-4Dinleme becerilerinin ogretimi ile ilgili teknikleri ayırt eder.
ÖÇ-5Konuşma becerilerini öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlar.
ÖÇ-6Dinleme becerilerini öğretmek amacı ile bir ders planı hazırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6