Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eğitimde Ahlak ve Etik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0011 5 Eğitimde Ahlak ve Etik 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Bu ders öğretmen adaylarını, öğrencilerin dil ile ilgili öğrenim ihtiyaçlarını belirlemek ve alternatif dil öğretim yöntemleri oluşturmak üzere, sınıf-içi araştırma, öğretmen-merkezli araştırma ve eylem araştırması hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Grup çalışması, tartışma ve sunum
Temel Kaynaklar  Cabrera, M. P. and Martinez, P. B. (2001). The Effects of Repetition, Comprehension Checks, and Gestures, on Primary School Children in an EFL Situation, ELT Journal, 55/3, 281-288.


Chamot, A. U., Barnhardt, S. and S. Dirstine (1998). Conducting Action Research in the Foreign Language Classroom. Documents of Northeast Conference on Conducting Action Research. 


Halbach, A. (1999). Using Trainee Diaries to Evaluate a Teacher Training Course, ELT Journal, 53/3, 183-190.


Harumi, S. (2011). Classroom Silence: Voices from Japanese EFL learners. ELT Journal, 65/3, 260-269.


Kurtoğlu Eken, D. (1999). Through the Eyes of the Learner: Learner Observations of Teaching and Learning, ELT Journal, 53/4, 240-248.


Rajadurai, J. (2001). An Investigation of the Effwctiveness of Teaching Pronunciation to Malaysian TESL students, English Teaching Forum, July, 10-35.



Diğer Kaynaklar  Stanulis, R. N., Fallona, C. and Pearson, C. A. (2002). Am I Doing What I am Supposed to be Doing?: Mentoring Novice Teachers Through the Uncertainties and Challenges of Their First Year of Teaching, Mentoring and Tutoring,10, 1, 71-81.


Tang, J. (2002). Using L1 in the English Classroom, English Teaching Forum, January, 36-43.
Türnüklü, A. and Galton, M. (2001). Students’ Misbehaviours in Turkish and English Primary Classrooms, Educational Studies, 27, 3, 291-305.


Yamada, Y. And Moeller, A. J. (2001). Weaving Curricular Standards into the Language Classroom: An Action Research Study, Foreign Language Annals, Jan/Feb, 26-34.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sınıf içi Araştırma
2. Hafta Araştırma Gelenekleri- Nitel ve Nicel Yaklaşım
3. Hafta Araştırma Yöntemlerine Genel Bakış
4. Hafta Araştırma sorusu ve araştırma dizaynı
5. Hafta Eylem Araştırması Eylem Araştırmasındaki Basamaklar
6. Hafta Neden öğretmenler eylem araştırması yapmalıdır?
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Veri toplama Yöntemleri: Anket
9. Hafta Veri toplama Yöntemleri: Görüşme
10. Hafta Veri toplama Yöntemleri: Günlük
11. Hafta Veri toplama Yöntemleri: Gözlem
12. Hafta Etnografik Çalışmalar
13. Hafta Yazılı Dönüt verme
14. Hafta Sözlü Dönüt verme
15. Hafta Öğretmen Gelişimi: Uygulama, değerlendirme, paylaşım
16. Hafta Öğretmen Gelişimi: Uygulama, değerlendirme, paylaşım
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 50


ÖÇ-1Araştırma yöntemlerini tanır.
ÖÇ-2Veri toplama yöntemlerini tanır.
ÖÇ-3Nitel ne nicel araştırma yaklaşımlarını ayırt eder.
ÖÇ-4Araştırma dizayn eder.
ÖÇ-5Bir sınıf içi araştırma çalışması uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5