Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT5001 5 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I 3/0/0 Z İngilizce 5
Dersin Amacı
Çocukların genel gelişim süreçlerini açıklayan öğrenme kuramlarını inceleyerek bu bilgileri çocuklara yabancı dil öğretiminde ve sınıf ortamında kullanmanın yollarını araştırmak; çocuklara uygulanabilecek genel yöntem ve teknikleri incelemek; çocuk ve yetişkinler arasındaki öğrenme farklılıklarını tespit etmek; çocuklara özel kullanılabilecek farklı aktivite ve materyal türlerini öğrenmek ve bunları uygun şekilde kullanabilmek; ders planı hazırlayabilmek ve çocuklara yönelik uygun değerlendirme materyalleri hazırlayabilmektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar J. Moon (2000). Children Learning English. Heinemann.

Clark, J. (1990). Teaching children: Is it different. Jet, 6-8.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Longman.

Scott, W. & Ytreberg (1990). Teaching English to children. Longman.

Diğer Kaynaklar Brumfit C, Moon J and Tongue R (Eds.) 1991. Teaching English to Children From Practice to Principle: London: HarperCollins Publishers.

Holt, J. 1984. How Children Learn. London: Penguin
Rixon,S. 2000. Young Learners of English, In Modern English Teacher. Vol. 9 No.4, Oct. 2000. Pp 5-10

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse Giriş ve ders tanıtımı
2. Hafta Dil gelişimini etkileyen teoriler; Çocuklar ve yetişkinlerin dil öğrenme açısından farklılıkları
3. Hafta Çocukların karakteristik özellikleri
4. Hafta Çocukların yabancı dil öğrenimine karşı tutumları
5. Hafta Karma sınıflara uygun dil öğretim stratejileri
6. Hafta Sınıf yönetimi teknikleri
7. Hafta Etkili öğretmen-öğrenci iletişimi ve sınıf dili
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Öğrencilerin dil öğrenmesini kolaylaştıracak destek teknikler
10. Hafta Aktivite oluşturma, adapte etme ve değerlendirme
11. Hafta Çocukları materyal üretimi ve kullanımına dâhil etmenin faydaları
12. Hafta Ders planı hazırlama
13. Hafta Tema/konu odaklı dil öğretimi ve faydaları
14. Hafta Çocuklara uygulanabilecek değerlendirme türleri
15. Hafta Genel Tekrar
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 50


ÖÇ-1Farklı yaş gruplarındaki çocukların bazı temel özelliklerini ayırt eder.
ÖÇ-2Çocuklar için uygun dil öğretme materyallerini belirleyip ve kullanır.
ÖÇ-3Çocukların dil öğrenme özelliklerini anlayıp tanımlar.
ÖÇ-4Çocuklar için uygun öğretme tekniklerini belirleyip kullanır.
ÖÇ-5Çocuklara dil öğretirken yabancı dili efektif bir şekilde planlayıp ve kullanır.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5