Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil Edinimi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT4004 4 Dil Edinimi 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Bu ders öğrencilere ikinci dil edinimi ile ilgili prensipler ve süreçler konusunda gerekli bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler bu derste ikinci dil edinimi teorilerini, süreçlerini ve ikinci dil edinimini etkileyen farklı faktörleri irdeleyerek öğrenmektedirler.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 12:30-15:20 Ataköy Yerleşkesi 4C15/17
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 10:00-11:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma

Temel Kaynaklar Brown, D. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. 6th Ed.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Language Learning and Teaching Sözlü anlatım, tartışma
2. Hafta First Language Acquisition Sözlü anlatım, tartışma
3. Hafta First Language Acquisition Sözlü anlatım, tartışma
4. Hafta Age and Acquisition Sözlü anlatım, tartışma
5. Hafta Human Learning Sözlü anlatım, tartışma
6. Hafta Individual Differences Sözlü anlatım, tartışma
7. Hafta Midterm
8. Hafta Affective Factors Sözlü anlatım, tartışma
9. Hafta Language, Culture, and Identity Sözlü anlatım, tartışma
10. Hafta Communicative Competence Sözlü anlatım, tartışma
11. Hafta Communicative Competence Sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Interlanguage Sözlü anlatım, tartışma
13. Hafta Sorting Through Perspectives on SLA Sözlü anlatım, tartışma
14. Hafta Revision Sözlü anlatım, tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Projeler 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Anadil edinimi kuramlarını anlar ve yorumlar.
ÖÇ-2İkinci Dil edinimi kuramlarını anlar ve yorumlar.
ÖÇ-3Anadil ve ikinci dil edinimi kuramları arasındaki farkı bilir.
ÖÇ-4Anadil ve ikinci dil edinimi süreçleri arasındaki farkı bilir.
ÖÇ-5Dil öğretiminde bireysel farklılıkların önemini bilir ve bunlar hakkında yorum yapar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5