Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dil Bilim 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT4003 4 Dil Bilim 2 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretimi alanındaki güncel yaklaşımları ve yöntemleri, dayandıkları temel ilkeler ışığında irdeleyerek, öğretmen adaylarının bu yaklaşımlar ve yöntemleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır. 
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15:30-18:20 Ataköy Yerleşkesi 4C15/17
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 11:00-12:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma

Temel Kaynaklar Larsen-Freeman, D. & Anderson Martin (2011). Techniques and principles in language teaching. 3rd Ed. Oxford university press.

Diğer Kaynaklar  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Total Physical Response Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
2. Hafta Total Physical Response Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
3. Hafta Communicative Language Teaching Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
4. Hafta Communicative Language Teaching Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
5. Hafta Content-based Instruction Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
6. Hafta Content-based Instruction Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
7. Hafta Midterm
8. Hafta Task-based Language Teaching Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
9. Hafta Task-based Language Teaching Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
10. Hafta The Political Dimensions of Language Teaching and the Participatory Approach Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
11. Hafta The Political Dimensions of Language Teaching and the Participatory Approach Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
12. Hafta Learning Strategy Training, Cooperative Learning, and Multiple Intelligences Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
13. Hafta Learning Strategy Training, Cooperative Learning, and Multiple Intelligences Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
14. Hafta Emerging Use of Technology in Language Teaching and Learning Sözlü anlatım, tartışma, uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Güncel yabancı dil öğretimi yaklaşımlarını/yöntemlerini birbiriyle karşılaştırırlar.
ÖÇ-2Güncel yabancı dil öğretimi yaklaşımlarında/yöntemlerinde kullanılan etkinlik ve materyal türlerinin hangi amaçlarla kullanıldıklarını söylerler.
ÖÇ-3Güncel yabancı dil öğretimi yaklaşımları/yöntemleri arasından farklı özellikteki öğretme-öğrenme ortamları için uygun olanları seçerler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3