Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Edebiyatı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT4002 4 İngiliz Edebiyatı 2/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı
 Bu ders öğrencilere sinirdilbilim, ruhdilbilim, bilişsel dilbilim, bilişimsel dilbilim, toplumdilbilim, tarihsel dilbilim alanlarını tanıtmayı, öğrencileri bu alanlarla ilgili temel terim, kavram, analiz yöntemleri ve araştırmalar konusunda bilgilendirmeyi, dil ve dil kullanımına farklı bakış açıları oluşturmayı hedeflemektedir.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11:00-14:00 T:3 L-01
Görüşme Saatleri ve Yeri Nilüfer Şener, Pazartesi, 15:00-17:00 Ataköy Yerleşkesi, 3D08
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, tartışma, örnek verme ve sunum

Temel Kaynaklar  Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. M. (2009). An introduction to language. Cengage Learning.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin konusu, hedefleriyle ilgili genel bilgilerin verilmesi.
2. Hafta Dil ve beyin ilişkisi, dil yetisinin nörolojik, biyolojik temelleri
3. Hafta Dil bozuklukları, dil yetisi ve diğer bilişsel sistemler
4. Hafta Dil ediniminin anahatları, çocuklarda sesbirim, biçimbirim edinimi, ses ve biçimbirim kurallarının edinimi
5. Hafta Çocuklarda sözdizim kurallarının, sözcük anlamlarının edinimi, anlam ve edimbilim kurallarının edinimi
6. Hafta Bilişsel dilbilime giriş, dil işlemlemesi
7. Hafta Bilişimsel dilbilim, bilgisayarların dil işlemlemesi, öğrenci sunumları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Toplum dilbilime giriş, dil ve toplum ilişkisi
10. Hafta Lehçe, aksan, karma ve kırma dillerin oluşumu, çok dillilik
11. Hafta Dil stilleri, kesitleri, dil ve cinsiyet, öğrenci sunumları
12. Hafta Tarihsel dilbilim, dil değişiminin anahatları
13. Hafta İngilizcenin tarih boyunca geçiridiği başlıca değişiklikler, Eski, Orta, Modern İngilizce
14. Hafta Dil aileleri, dil tipleri, öğrenci sunumları
15. Hafta Yazı sistemlerinin ortaya çıkışı, alfabeler
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Dil gibi bir yapının nasıl öğrenildiğini, dil bilinci, insanın bilgisayarla ilişkisini, dilin toplumsal yanını, dilin değişimini ve yazı dilin oluşumu ve gelişimini değerlendirir.
ÖÇ-2Dil edinimi, bilişimsel dilbilim, toplum dilbilim ve dil etkileşimi ve değişimi alanlarına yönelik kuramları ve yaklaşımları tanımlar.
ÖÇ-3Dilbilimin esas kavramlarını, dil edinimi, dil sınıflandırılması ve toplum dilbilim alanlarına uygular.
ÖÇ-4Dilin kültür ve toplum üzerindeki etkisini tanımlar.
ÖÇ-5Dil ve toplum, dil değişimi ve dil aileleri, dil ve beyin, dil bilgisi ve dil işlemleme arasındaki ilişkileri tanımlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5