Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Öğretim Programları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT 4001 4 İngilizce Öğretim Programları 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; İngilizce dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel İngilizce dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki İngilizce dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Cem Özışık
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma ve Sunum

Temel Kaynaklar Greenblatt, S., & Abrams, M. H. (Eds.). (2012). The Norton anthology of English literature. WW Norton & Company.

Urgan, M. (2010). İngiliz edebiyatı tarihi. Yapı Kredi Yayınları.

Harner, J. L. (1993). Literary research guide: a guide to reference sources for the study of literatures in English and related topics. Modern language association of America.

Diğer Kaynaklar Abrams, M. H., & Harpham, G. (2014). A glossary of literary terms. Cengage Learning.

Ousby, I. (Ed.). (1996). The Cambridge Paperback Guide to Literature in English. Cambridge University Press.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta An overview on Modern Literature
2. Hafta Restoration period- John Dryden
3. Hafta Enlighment- Restoration- Augustan Era- Alexander Pope, Jonathan Swift
4. Hafta Romanticism- S. T. Coleridge, Jane Austen
5. Hafta Romanticism- Brontes
6. Hafta Victorian Era- Charles Dickens
7. Hafta Victorian Era- George Eliot
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Modern Period- H.G. Wells
10. Hafta Post Modern Period- Ted Hughes
11. Hafta Short Story samples in British Literature
12. Hafta Drama samples in British Literature
13. Hafta Student Presentation- Critic and discussion
14. Hafta Student Presentation- Critic and discussion
15. Hafta Student Presentation- Critic and discussion
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Edebiyat akımlarını ve temaları çerçevesinde, bilgi ve anlam içerikli metinlerin özellikleri ve aralarındaki farkları gösterir.
ÖÇ-2İngilizce metinleri bağlamsal kullanımları içinde çözümlerler.
ÖÇ-3Yazın metinlerindeki alt metinleri yorumlarlar.
ÖÇ-4Farklı yazın metinlerini karşılaştırırlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4