Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Öğretim İlke ve Yöntemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0008 3 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının program geliştirme süreç ve kavramları, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planlarının geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ile öğretim yöntemleri konularında bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Cem Özışık
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap

Temel Kaynaklar  Arslan, Mehmet. (2007). Öğretim İlke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar

Ø     Bilen, Mürüvvet. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim.Ankara: Anı Yayıncılık.
Küçükahmet, Leyla. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
Sönmez, Veysel. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kavramlar
2. Hafta Türk Eğitim Sistemi: Özbakış
3. Hafta Eğitimde Öğretimde Amaçlar Sorunu
4. Hafta Eğitimde Öğretimde İçerik Sorunu
5. Hafta İçeriklerin Düzenlenmesi
6. Hafta İçeriklerin Seçimi
7. Hafta Öğretim Yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Öğretim İlkeleri
10. Hafta Dolaylı Öğretim Yöntemleri
11. Hafta Dolaylı Öğretim Yöntemleri
12. Hafta Eğitimde / Öğretimde Öğretmen
13. Hafta Eğitimde/ Öğretimde disiplin
14. Hafta Modern ders araçları
15. Hafta Didaktik Teoride Aktüel Gelişmeler
16. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Derste edindiği kavramları özelde çalıştığı okulun, genelde ülkemizin genel eğitim sorunlarına uygulama duyarlılığı geliştirir.
ÖÇ-2Öğrenci merkezli bir öğretme-öğrenme süreci düzenleyebilecektir.
ÖÇ-3Eğitimde etkililiği artırmak için kontrol ve değerlendirme becerisi geliştirir.
ÖÇ-4Hangi amaçlara yönelik ders verilmesi gerektiğini değerlendirir.
ÖÇ-5Farklı derslerin içerik seçiminde ortak ölçütler olduğuna ilişkin anlayış geliştirir.
ÖÇ-6Genel ve özel öğretim ilke ve yöntemleri dersinin temel kavramlarını bilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6